Utvalgte oppgaver

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsningsforslag på noen av oppgavene på MatteLIST. Elever kan sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen.
 


Løsningsforslagene trenger ikke å være komplette eller riktige, vi verdsetter også en god start, et fint resonnement eller en god representasjon (figurer, tallinjer, tabell, grafer, diagram, beskrivelser etc.)

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene, til inspirasjon for andre elever og lærere.