Læreplankoblet

Dristig diett?

Aktivitet

Framside av det fiktive tidsskriftet Blabladet. Hovedoverskriften er "20 % økt risiko for tarmkreft, i følge norsk juniorforsker."

Forsiden av Blabladet er ikke ekte, men dramatiske overskrifter med iøynefallende tall, som «20 % økt risiko for TARMKREFT», møter vi ofte.

I denne nyhetssaken står det at sannsynligheten for å utvikle tarmkreft øker med 20 %, dersom man spiser et baconsmørbrød daglig.

Bør vi bli bekymret av denne nyheten?
Hvilken annen informasjon kan være nyttig for å vurdere hvor bekymret vi bør bli?

Nyttig informasjon

Fem prosent, representert ved 95 grønne og 5 røde emojier.

En viktig opplysning er at rundt 5 % av alle som ikke spiser baconsmørbrød, vil få tarmkreft i løpet av livet. Vi kaller det en naturlig frekvens.

Hvordan påvirker denne informasjonen hvordan du ser på risikoen ved å spise et baconsmørbrød daglig?

Hva ville ha skjedd dersom alle disse 100 personene hadde spist et baconsmørbrød daglig?

Hjelper informasjonen deg med å vurdere risikoen ved å spise baconsmørbrød?

Blabladet meldte at risikoen for å få tarmkreft i løpet av livet øker med 20 % dersom man spiser et baconsmørbrød daglig.

Kan du foreslå en annen måte å beskrive den økte risikoen på?

Når du har et forslag, kan du se på disse beregningene og finne ut om de stemmer overens med dine.

Dersom 100 personer ikke spiser baconsmørbrød, kan vi forvente av 5 av dem får tarmkreft i løpet av livet.

Avisoverskriften sier at vi kan forvente at dette tallet vil øke med 20 %. 20 % er det samme som \(\frac{1}{5}\), så vi kan forvente at én ekstra person av de 100 får tarmkreft i løpet av livet.

Seks prosent, representert ved 94 grønne og 6 røde emojier.

Den absolutte risikoen er sannsynligheten for at noen i befolkningen får tarmkreft. Denne risikoen er 6 % for de som spiser baconsmørbrød, og 5 % for de som ikke gjør det.

Den relative risikoen beskriver forholdet mellom sannsynligheten for at de som spiser baconsmørbrød, skal få tarmkreft, og sannsynligheten for at de som ikke spiser baconsmørbrød, skal få tarmkreft.

Hvorfor tror du Blabladet valgte å skrive om den relative risikoen i stedet for den absolutte risikoen? 

Starthjelp

  • Vurder utgangspunktet: 5 av 100 vil få tarmkreft i løpet av livet. Hva må vi øke med 20 % for å beregne risikoen for tarmkreft dersom man spiser baconsmørbrød?
  • Absolutt risiko: Vi vet at absolutt risiko (sannsynlighet) for å få tarmkreft i løpet av livet er 5 %, altså at 5 av 100 personer vil få tarmkreft i løpet av livet. Hvordan kan du finne absolutt risiko for personer som spiser baconsmørbrød?
  • Relativ risiko: forholdet mellom sannsynligheten for at to grupper i en befolkning skal få tarmkreft. \(\frac{\text{De som spiser baconsmørbrød}}{\text{De som ikke spiser baconsmørbrød}}\)
     

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven oppfordrer elever til å være kritiske til tabloide overskrifter, gjennom refleksjon, diskusjon og beregninger av absolutt og relativ sannsynlighet. Overskriften i Blabladet er ikke feil, men den er nok designet for å skape mest mulig sjokkeffekt som forsidestoff.

Mulig tilnærming

Begynn med å vise elevene forsiden av Blabladet. Gi dem litt tid i mindre grupper til å diskutere hva denne overskriften kan bety, og om det er noe informasjon de savner, før dere diskuterer de samme spørsmålene i plenum.

Elevene kan deretter få tilgang til den nyttige informasjonen i boksen, og diskutere spørsmålene tilknyttet den. Så kan de gjøre beregninger og prøve å formulere en annen overskrift (blir den like iøynefallende?), og kanskje også en ingress til nyhetssaken?

I den siste boksen er det en beskrivelse av absolutt og relativ risiko og hva forskjellen mellom dem er. Bruk god tid på å klargjøre forskjellen her: Hvordan kan en sannsynlighet som går fra 5 % til 6 %, være en økning på 20 %?

Mulig utvidelse

Oppgaven «Statiner og risiko» ser på en annen påstand fra Blabladet og vurderer risiko på samme måte. Her må elevene også hente data fra en reell risikotabell, og vurdere risiko i forskjellig befolkningsgrupper.

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10