Om MatteLIST

Mattelist.no passer for for lærere som vil bruke ressursene i klasserommet, og for elever som vil utforske matematikk på egenhånd.

Navnet "MatteLIST" er ikke tilfeldig. "LIST" står for Lav Inngangsterskel, Stor Takhøyde: Det skal være lett å komme i gang for de fleste, og samtidig er det mulig å jobbe på et svært høyt matematisk nivå (rike oppgaver).

Ressursene egner seg derfor godt til alle elever, og til bruk i heterogene klasserom.

Arbeidet med MatteLIST startet med at Utdanningsdirektoratet ga Matematikksenteret et oppdrag i 2017. De ønsket seg nettressurser for elever med stort læringspotensial og ekstra nysgjerrighet i matematikk. Matematikksenteret innledet et samarbeid med NRICH ved University of Cambridge i England, som har utviklet flere tusen forskjellige nettbaserte aktiviteter i matematikk. Gjennom prosjektet er et hundretalls aktiviteter oversatt og tilpasset til norsk. Mer kommer etter hvert!

I tillegg inneholder Mattelist mange ressurser som er utviklet ved Matematikksenteret i Trondheim.

MatteLIST inneholder også  lærerveiledninger og mini-artikler som bidrar til å sette innholdet i en større faglig kontekst for god læring og undervisning i matematikk. Disse ressursene egner seg også godt for interesserte foreldre og skoleledere.

Foto og illustrasjoner på Mattelist.no er hentet fra: 
NRICH.org
Pixabay.com
Unsplash.com