På MatteLIST finner du utforsknings- og problemløsingsaktiviteter for barnehage og skole. Oppgavene er enkle å starte med, og kan samtidig gi faglige utfordringer (rike oppgaver). MatteLIST-oppgaver legger derfor til rette for en inkluderende kultur hvor alle kan delta på sitt nivå.

En gutt og jente fra 2. trinn som samarbeider om en matematikkoppgaver. De sitter i klasserommet.

Utvalgte oppgaver

Vis oss hvordan du tenker! Vi har alltid utvalgte oppgaver som er åpne for innsending av elevsvar. Inspirerende og kreative forslag publiseres på oppgavesiden.

Jente ser på skjerm med MatteLIST

Siste artikler