Espresso: Begreper om tid

Begreper om tid er komplekst og fundamentalt for læring både innenfor og utenfor matematikk, og bygger på språk, romforståelse og hukommelse. Hva sier forskninga om utvikling av begreper om tid? 

Klokke

Med ujevne mellomrom publiserer vi en Espresso fra Cambridge Mathematics. En liten, men innholdsrik dose filtrert forskning på undervisning i matematikk, designet spesielt med tanke på lærere. Hver Espresso drøfter ett emne innen matematikkundervisning, og gir et innblikk i forskning på området for videre lesing.

Espressoene er skrevet av Cambridge Mathematics og oversatt til norsk av Matematikksenteret.