Ressurser for barnetrinn

Her kan du søke etter aktiviteter og problemer innenfor temaene data og statistikk, geometri og tall og algebra. Oppgavene for barnetrinn kan også passe fint for eldre elever. Let gjerne etter aktiviteter for ungdomstrinn, om du trenger mer utfordringer.

Se veiledningsfilm om MatteLIST (Vimeo.com)
Se film om læreplankartet (Vimeo.com) 

Elever står i et klasserom og skriver på tavler