Læreplankoblet

Symmetritrekant

Stikkord: Symmetri Speiling

Problem

Figuren viser en likesidet trekant som er delt opp i mindre, likesidete trekanter, alle like store.

Hva er det minste antallet trekanter som må farges grå for at det skal bli en figur som har én symmetrilinje?

Trekant, delvis fargelagt.

 

Løsning

Svar: 3

Hvis den stiplete linjen er symmetrilinjen, kan man få symmetri ved å farge tre trekanter til. De to andre mulige symmetrilinjene krever at 5 eller 6 trekanter farges.

Trekant, delvis fargelagt, med symmetrilinje og prikker.

 

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8