Læreplankoblet

Symmetritrekant

Stikkord: Symmetri Speiling

Problem

Figuren viser ein likesida trekant som er delt opp i mindre, likesida trekantar, alle like store.

Kva er minste antalet trekantar som må fargast grå for at det skal bli ein figur som har éi symmetrilinje?

Trekant, delvis fargelagt.

 

Løysing

Svar: 3

Dersom den stipla linja er symmetrilinja, kan vi få symmetri ved å farge tre trekantar til. Dei to andre moglege symmetrilinjene krev at 5 eller 6 trekantar må fargast.

Trekant, delvis fargelagt.

 

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8