Ressurser for ungdomstrinn

Her kan du søke etter aktiviteter og problemer innenfor temaene data og statistikk, geometri og tall og algebra. Oppgavene for ungdomstrinn kan også passe for yngre og eldre elever. Let gjerne etter oppgaver for videregående eller barnetrinn, om du trenger mer eller mindre utfordringer.

Se veiledningsfilm om MatteLIST (Vimeo.com)
Se film om læreplankartet (Vimeo.com) 

To elever og en lærer ser på en PC-skjerm