Summar av etterfølgjande tal 2.0

Problem

Kor mange tal mindre enn 2017 er både

  • summen av to etterfølgjande heiltal, og
  • summen av fem etterfølgjande heiltal?

 

Starthjelp

  • Kva slags tal bli summen av to etterfølgjande heiltal? Prøv deg fram!

  • Vil alle oddetal kunne skrivast som summen av to etterfølgjande tal?

  • Summen av 5 etterfølgjande tal kan skrivast på fleire måtar, t.d.

  • (n – 2) + (n – 1) + n + (n + 1) + (n + 2) = …           Rekn ut!

  • Kor stor må n minst vere viss vi skriv summen på denne forma?

Løysing

Summen av to etterfølgjande heiltal, k + (k + 1) = 2k +1, er alltid eit oddetal.

Summen (n – 2) + (n – 1) + n + (n + 1) + (n + 2) = 5n

Her må n vere minst 3.

Problemet blir: Kor mange tal på forma 5n finst når vi har følgjande krav:

  • 5n skal vere mindre enn 2017
  • 5n skal vere eit oddetal
  • n skal vere større enn eller lik 3

\(5\cdot403=2015\), så det finst 403 tal i 5-gangen som er mindre enn 2017.

\(10\cdot201=2010\), så 201 av desse tala i 5-gangen er partal, og då er 202 oddetal.

I dei 202 oddetala er også n = 1 inkludert. Sidan n skal vere større enn eller lik 3, vil det vere:

201 tal mindre enn 2017 som både er summen av to etterfølgjande heiltal og fem etterfølgjande heiltal.

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10