Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsningsforslag på noen av oppgavene på MatteLIST. Elever kan sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen.
 


Løsningsforslagene trenger ikke å være komplette eller riktige, vi verdsetter også en god start, et fint resonnement eller en god representasjon (figurer, tallinjer, tabell, grafer, diagram, beskrivelser etc.)

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene, til inspirasjon for andre elever og lærere.

Hvis dere ønsker å sende inn løsningsforslag:

  • Vi ønsker løsninger som viser elevenes strategier (ikke kun et svar). 
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan elevene har tenkt. 
  • Send gjerne bilder av arbeidet.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler elevene har brukt i løsningen.