Ressurser for videregående

Her kan du søke etter aktiviteter og problemer innenfor temaene data og statistikk, geometri og tall og algebra. Oppgavene for videregående kan også passe fint for yngre elever. Let gjerne etter oppgaver på lavere trinn, om du trenger mindre utfordringer.

Se veiledningsfilm om MatteLIST (Vimeo.com)
Se film om læreplankartet (Vimeo.com) 

To elever og en lærer arbeider på en tavle