Læreplankoblet

Maxikant

Aktivitet

For å arbeide med dette problemet kan du skrive ut denne kopioriginalen.

Alternativt kan du bruke dette interaktive tegnearket.

Tegn noen mangekanter mellom punktene i et 3 x 3-nett.

Punkter i ett 3x3-nett
Figur 1

Hva er det største antall sider en mangekant i dette rutenettet kan ha?

Hva med et 3 x 4-rutenett, eller et 3 x 5-rutenett?

Og hva med et 3 x n-rutenett?

Kan du forklare et mønster som viser hvordan antall sider øker?

Punkter i ett 3x10-nett
Figur 2

Undersøk noen rutenett som har fire prikker i høyden.

Hva er største antall sider i en mangekant i et 4 x n-rutenett?

Kan du forklare hvordan du vet at du har funnet det største mulige antallet?

Punkter i ett 4x10-nett
Figur 3

Hva er det største antall sider i en mangekant i et 6 x 6-rutenett?

Og i et 6 x n-rutenett?

Starthjelp

  • Vil systemet bli forskjellig, avhengig av om n er et partall eller et oddetall?

Løsning

I et 3 x 3-rutenett har mangekanten høyst 7 sider.

I et 3 x 4-rutenett har mangekanten høyst 10 sider, og i et 3 x 5-rutenett har den høyst 13 sider.

I et 3 x n-rutenett har mangekanten høyst 3 ∙ n – 2 sider (dvs. antall prikker minus 2).

En løsning kan for eksempel se slik ut:

5 mangekanter i ett rutenett
Figur 4

En løsning med fire prikker i høyden kan se slik ut:

4 mangekanter i ett rutenett.
Figur 5

Her er antall sider lik 4n, dvs. antall prikker.

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

I denne aktiviteten møter elevene flere ulike mangekanter, som ikke nødvendigvis ligner de tradisjonelle mangekantene elevene er vant til å arbeide med. Aktiviteten bidrar til å utvide elevenes forståelse av mangekanter og hvordan de kan se ut. I tillegg legger aktiviteten til rette for utforsking av ulike muligheter, resonnering og generalisering.

 

Mulig tilnærming

Tegn et 3 x 3-rutenett på tavla. Be elevene om å foreslå hvordan en mangekant kan tegnes i rutenettet. Spør så om det største antall sider en mangekant i dette rutenettet kan ha.

Elevene kan arbeid i par og utforske oppgaven. Del ut kopioriginalen, eller la elevene bruke det interaktive tegnearket.

Når elevene har funnet en løsning, kan de arbeide videre med 3 x 4-rutenett og 3 x 5-rutenett. En mulighet er å tegne opp de ulike løsningene med flest kanter på tavla. Klarer noen å finne en løsning med flere kanter?

Elevene kan så utforske og prøve å forklare et mønster som viser hvordan antall sider øker i et 3 x n-rutenett. Klarer de å lage en regel?

Videre kan dere utforske største antall sider i en mangekant i et 4 x n-rutenett.

Til slutt samler du klassen til en diskusjon i plenum. Hva har dere funnet ut? Hvordan vet dere at dere har funnet det største mulige antallet? Hvordan øker mulige antall sider i en mangekant når rutenettet blir bredere?

 

Mulig utvidelse

Hva er det største antall sider i en mangekant i et 5 x 5-rutenett? Hva med et 5 x n-rutenett?

Her er noen eksempler på løsninger i rutenett med 6 punkter i høyden.

Mangekanter tegnet i rutenett på 6 ganger partall.
Mangekanter tegnet i rutenett på 6 ganger oddetall.

Hva er det største antall sider i en mangekant i et 6 x n-rutenett?

 

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10