På MatteLIST finner du utforsknings- og problemløsingsaktiviteter for barnehage og skole. Oppgavene er enkle å starte med, og kan samtidig gi faglige utfordringer (rike oppgaver). MatteLIST-oppgaver legger derfor til rette for en inkluderende kultur hvor alle kan delta på sitt nivå.

En gutt og jente fra 2. trinn som samarbeider om en matematikkoppgaver. De sitter i klasserommet.

Ny kampanje: Oppdag løsningen!

Bli med på vår nye, årlige kampanje Oppdag løsningen! Målet er å få flere elevløsninger inn i «banken» på MatteLIST og at enda flere lærere oppdager elevenes løsninger som ressurs. 

Plakat til kampanjen

Artikler