Læreplankoblet

Tautrekking

Aktivitet

Dette er et spill for to spillere. Dere trenger en tellebrikke (eller noe lignende), et papirark og to 1–6-terninger.
Slik spiller dere:
Tegn en tallinje på papiret, som den nedenfor, og plasser tellebrikken på tallet 14. Den røde sirkelen representerer tellebrikken.

tallinje

Den ene spilleren kalles Pluss, og den andre kalles Minus. Bestem dere for hvem som er hvem.
Pluss flytter brikken fra venstre til høyre, og Minus flytter brikken fra høyre til venstre. Bytt på å kaste de to terningene og å legge sammen de to tallene. Flytt brikken riktig antall plasser i din retning.
Hvis brikken når 1, har Minus vunnet. Hvis brikken når 27, har Pluss vunnet.
Dere kan tenke på om dere må lande akkurat på 1 eller 27, eller om dere har lov til å gå over for å vinne. Hvilken forskjell gjør det om dere har lov til å gå over i stedet for å lande akkurat på tallene?
Når dere har blitt vant til spillet, kan det hende dere får lyst til å gjøre noen endringer. Dere kan for eksempel ha en brikke hver og se hvem som kommer til sin ende først, dere kan finne differansen mellom de to terningene, eller dere kan bruke tre terninger.
Når dere har endret spillet, kan dere diskutere om endringene deres gjorde spillet bedre.

 

Starthjelp

Hvor mange plasser er det mellom brikken og din ende av tallinja?
Kan du lage det tallet ved å bruke de to terningene?
Hva kan du lage med de to terningene?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Dette spillet er laget for at barna skal bli vant til å flytte noe langs tallinja begge veier fra et gitt punkt. Det kan også være til hjelp når du introduserer negative tall.
Spillet kan oppfordre til høyere matematisk tenking, for eksempel ved at du gir barna valget mellom å addere eller å subtrahere de to tallene hver gang. Det betyr at de må ta avgjørelser i stedet for bare å være avhengige av tilfeldigheter. Ved å se på alle muligheter kan de flytte antall plasser som passer dem best.
For å spille dette spillet uten en voksen må barna kunne bruke en terning og flytte antall plasser de har fått, ved å telle. De må også kunne skille mellom flytt til høyre og flytt til venstre.

Mulig tilnærming

Begynn med å dele gruppa/klassen i to lag, et Pluss-lag og et Minus-lag, som skal spille mot hverandre på tavla. Kast to terninger og si tallene høyt, og la et barn komme fram og flytte brikken for sitt lag. Når dere har spilt noen ganger, kan du spørre barna om de tror at spillet blir bedre hvis brikken må treffe nøyaktig på 1 eller 27. Bestem dere for noen nye regler for å teste dette, og be barna om å spille i par.
Samle klassen og spør hvilken versjon av spillet barna likte best, og hvorfor. Vær oppmerksom på barn som grunngir meningen sin på en tydelig måte. Deretter introduserer du en ny versjon, der barna kan addere eller subtrahere de to tallene på terningene. Spill med to lag ved å bruke tavla igjen, for å gi dem en følelse av hvordan spillet går. Spør hva de to mulighetene er, hver gang du kaster terningene. Diskuter hvilken som vil være best med tanke på trekket som skal gjøres, og hvorfor. Så skal parene spille på papir. Nå kan de velge selv om brikken må nå enden akkurat, eller om den kan gå over.
I plenum spør du barna hvilken versjon de synes var best, og hvorfor. Trekk fram responser som indikerer at valget mellom å addere og subtrahere betyr at spillerne har mer kontroll. Du kan foreslå at barna skal finne på sine egne regler for å forbedre spillet.

Gode veiledningsspørsmål

Spørsmålene er kategorisert slik at du kan få hjelp med å identifisere barnas forkunnskaper både om tallbegreper som inngår i spillet, og om strategiene og den matematiske tenkingen som trengs for å vinne.
Tallbegreper

  • Skal du addere eller subtrahere de to tallene? Hvorfor?
  • Er der bedre å spille spillet når du kan addere eller subtrahere tallene på terningene? Hvorfor?
  • Problemløsing, matematisk resonnering og vinnerstrategier
  • Er det bedre å spille spillet når du må nå enden akkurat, eller når du kan gå over den? Hvorfor?
  • Kan du lage noen egne regler?
  • Hva gjør spillet ditt bedre enn andre versjoner?

Mulig utvidelse

Spillet «Mer tautrekking» introduserer eksplisitt negative tall, og kan brukes som en utvidelse av denne aktiviteten.
 
Mulig støtte
Spillet kan forenkles ved å bruke bare én terning og flytte antall plasser som kastes, i stedet for å addere tallene på to terninger. I så fall er det også enklere å ha en kortere tallinje, for eksempel en som går til 15, og begynne med brikken på 8.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8