Læreplankoblet

Mer tautrekking

Aktivitet

Dette spillet er for to spillere.

Tegn en tallinje fra -13 til 13 på et ark. Bruk en brikke og to vanlige terninger.

Tallinje som gå fra minus 13 til 13.

Velg hvem som skal være positiv, og hvem som skal være negativ. Den som er positiv, flytter brikken fra venstre mot høyre, og den som er negativ, flytter brikken fra høyre mot venstre.

Plasser brikken på 0.

Bytt på å kaste terningene, og legg sammen antall øyne. Flytt så brikken dette antallet i din retning.

Hvis brikken når -13, er det negativ som vinner. Hvis brikken når 13, er det positiv som vinner.

 

Er det best å spille med at dere må treffe enden på tallinja nøyaktig, eller med at dere kan gå over enden? Hva mener dere, og hvorfor?

Endre spillet. Når dere nå kaster terningene, kan dere velge om dere vil addere, subtrahere, multiplisere eller dividere de to tallene dere får. Dere må nå -13 eller 13 nøyaktig for å vinne.

Gjør dette spillet bedre? Hva synes dere? Hvorfor/hvorfor ikke?

Kan dere endre spillet på andre måter?

 

Starthjelp

 • Hvor mange øyne trenger du for å nå din ende av tallinja?
 • Hva får du hvis du adderer antall øyne på terningene?
 • Hva får du hvis du subtraherer det ene antallet øyne fra det andre?
 • Hva får du hvis du multipliserer antall øyne med hverandre?
 • Hva får du hvis du dividerer det ene antallet øyne med det andre?
 • Gir noen av disse svarene deg riktig tall? Hvis ikke, hvilket er nærmest?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Dette spillet forsterker forholdet mellom negative og positive tall. Den andre versjonen tar spillet til et høyere nivå siden elevene må bestemme seg for hvilken regneoperasjon de vil utføre, og hvorfor.

Mulig tilnærming

Begynn med å dele klassen i to lag, et negativt og et positivt, som skal spille mot hverandre på tavla. Kast to terninger og si tallene høyt. Be en ny elev fra hvert lag komme fram og flytte brikken hver gang. Når dere har spilt noen ganger, kan du spørre klassen om de mener spillet ville vært bedre hvis man må nå enden på tallinja nøyaktig for å vinne. Bestem dere for noen nye regler for å teste dette, og la så elevene spille i par. Det er en verdifull aktivitet i seg selv å la elevene tegne tallinjene selv.

Samle klassen igjen og spør hvilken versjon av spillet de synes var best, og hvorfor. Lytt særlig etter elever som har en klar begrunnelse for meningen sin. Introduser deretter den nye versjonen av spillet, der elevene kan addere, subtrahere, multiplisere eller dividere tallene på terningene. Spill igjen med to lag på tavla, sånn at elevene forstår hvordan de nye reglene er. Spør hver gang du kaster terningene, hva de ulike mulighetene er, og diskuter hva som vil være det beste for hvert lag, og hvorfor. La så elevene spille i par på papir. De kan bestemme selv om brikken må nå enden av tallinja nøyaktig eller ikke.

Spør klassen hvilken versjon av spillet de nå synes var best, og hvorfor. Trekk fram responser som handler om at spillerne får mer kontroll når de kan velge mellom regneoperasjoner. Du kan foreslå at elevene nå kan lage sine egne regler for at spillet skal bli enda bedre, kanskje også over en lengre tidsperiode. Sett av plass på tavla eller veggen til disse ideene.

Gode veiledningsspørsmål

 • Er det bedre å spille med regelen om at man må nå enden av tallinja nøyaktig, enn at man kan gå over enden? Hvorfor?
 • Skal vi addere, subtrahere, multiplisere eller dividere de to tallene? Hvorfor?
 • Er det bedre å spille den versjonen der man kan velge regneoperasjon selv? Hvorfor?
 • Kan du finne på noen andre regler?
 • Hva gjør spillet ditt bedre enn de andre versjonene?

Mulig utvidelse

Du kan dra matematikken i spillet enda lengre ved å eksplisitt diskutere addisjon og subtraksjon med negative tall med elevene.

En annen variant av spillet er slik:

Elevene spiller på en tallinje fra -20 til 20 og har hver sin brikke. I tillegg har de en positiv rød terning og en negativ blå terning. De bytter på å kaste terningene og finne ut hvor mange plasser de skal flytte. For eksempel gir rød 3 og blå 5 regnestykket 3 – 5 = -2, så de må flytte to plasser mot -20. Den første som når enden på den ene eller den andre siden, har vunnet.

Mulig støtte

Det kan være lurt å ha noen gangetabeller tilgjengelig, slik at elevene ikke trenger å tenke på utregningene, men kan konsentrere seg om strategien.

Spillet «Tautrekking» er en forenklet versjon av dette spillet, uten negative tall.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8