MatteLIST-oppgaver på skolemelka

I samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) og TINE har vi laget oppgaver og fakta om matematikk, kosthold og fysisk aktivitet på skolemelk-kartongene. I tillegg har vi utviklet lærerveiledninger til oppgavene om matematikk. De finner du her på MatteLIST. 

I forgrunnen tre skolemelk-kartonger, i bakgrunnen tre elever som strekker hendene mot kartongene