Espresso: Tidlig algebra

Algebra er vanskelig å definere, og ulike definisjoner vil avgjøre hvordan og når algebraisk tenking bør introduseres. Hva sier forskninga om når det er mest hensiktsmessig? 

ABC

Med ujevne mellomrom publiserer vi en Espresso fra Cambridge Mathematics. En liten, men innholdsrik dose filtrert forskning på undervisning i matematikk, designet spesielt med tanke på lærere. Hver Espresso drøfter ett emne innen matematikkundervisning, og gir et innblikk i forskning på området for videre lesing.

Espressoene er skrevet av Cambridge Mathematics og oversatt til norsk av Matematikksenteret.