Espresso: Introdusere negative tall

Ideen om negative tall kan oppleves som underlig for elevene. Hva sier forskninga om å introdusere negative tall?

Minustegn

Med ujevne mellomrom publiserer vi en Espresso fra Cambridge Mathematics. En liten, men innholdsrik dose filtrert forskning på undervisning i matematikk, designet spesielt med tanke på lærere. Hver Espresso drøfter ett emne innen matematikkundervisning, og gir et innblikk i forskning på området for videre lesing.

Espressoene er skrevet av Cambridge Mathematics og oversatt til norsk av Matematikksenteret.