Espresso: Begrepet gjennomsnitt

Hva sier forskningen om hva som er viktig når elevene skal utvikle forståelse for begrepet gjennomsnitt? 

Graf og gjennomsnitt

Med ujevne mellomrom publiserer vi en Espresso fra Cambridge Mathematics. En liten, men innholdsrik dose filtrert forskning på undervisning i matematikk, designet spesielt med tanke på lærere. Hver Espresso drøfter ett emne innen matematikkundervisning, og gir et innblikk i forskning på området for videre lesing.

Espressoene er skrevet av Cambridge Mathematics og oversatt til norsk av Matematikksenteret.