Læreplankoblet

Stryk ut tall

Aktivitet

Et spill for to spillere

Bruk en tallinje fra 0 til 20:

Thumbnail

Den første spilleren begynner med å velge to tall som han setter strek over. Deretter lager han en sirkel rundt enten summen av eller differansen mellom de to tallene. Eksempel:

Thumbnail

3 + 8 = 11

Spiller nummer 2 må nå begynne med det tallet som spiller nummer 1 har sirklet inn, og sette en strek over det. Hun må deretter velge et tall til og sette strek over det også, og så sette en sirkel rundt summen av eller differansen mellom de to tallene. Eksempel:

Thumbnail

3 + 8 = 11

11 + 9 = 20

Spillet fortsetter på denne måten med at hvert trekk må ta utgangspunkt i det tallet som forrige spiller har sirklet inn. Spiller nummer 1 kan nå for eksempel velge følgende trekk:

Thumbnail

Da har vi:

3 + 8 = 11

11 + 9 = 20

20 – 4 = 16

Vinneren av spillet er den spilleren som klarer å hindre motspilleren i å gjøre flere trekk.

Starthjelp

  • Det kan være en god idé å prøve spillet flere ganger for å kjenne litt på det.
  • Det kan også være lurt å ta vare på tallinjene som dere bruker hver gang, og sammenligne dem med hverandre. Er det noen tall som dere ikke har krysset av i noen av rundene? Er det mulig å bruke disse tallene?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Dette er en aktivitet som engasjerer elevene og gir dem mulighet til å øve seg på addisjon og subtraksjon. Elevene kan begynne med enkle tall (lav inngangsterskel), og dermed oppleve mestring som gir dem motivasjon til å spille videre. Oppgaven oppfordrer samtidig til kreativitet og refleksjon rundt bruk av strategier, og den har stor takhøyde for sofistikert matematisk tenking.

Aktiviteten kan brukes til både samarbeid og konkurranse. Samarbeid kan for eksempel bestå i å jobbe sammen to og to for å stryke ut flest mulig tall, eller det kan være en konkurranse mellom klassen og lærer. I de tilfellene der aktiviteten brukes som en konkurranse enkeltelever i mellom kan være lurt å tenke over sammensetningen av elevene slik at alle kan oppleve mestring.

Mulig tilnærming

Du kan gå gjennom ett og ett trekk i denne powerpoint-presentasjonen,og be elevene følge nøye med. Deretter kan de diskutere hva de tror reglene er, med en partner. Etter første trekk kan du ta imot noen forslag, men ikke si noe om de er riktige eller ikke. Fortsett til neste trekk, og la elevene få tid til å diskutere igjen. Repeter en gang til, og diskuter deretter reglene i plenum, slik at alle forstår dem.

Gi elevene tid til å spille flere runder slik at de får kjenne litt på det. Du kan skrive ut tallinjer her.

Du kan be elevene om å dele strategiene sine, og spørre om de tror det er mulig å sette strek over alle tallene i en runde. Gi dem tid til å samarbeide og diskutere før du tar en ny runde i plenum. Noen elever vil se at det er umulig å stryke ut 0 – be dem om å forklare hvorfor.

Elevene kan deretter undersøke om det er mulig å stryke ut alle tallene hvis tallinja går fra 1 til 30 i stedet. Mange vil kunne resonnere seg fram til at det ikke er mulig, ettersom antallet tall er et partall. Det kan være interessant å se etter den lengste mulige rekken med trekk, og elevene kan bli oppfordret til å undersøke hvorfor de går tom for muligheter.

Gode veiledningsspørsmål

  • Har du funnet en måte å slå motspilleren din på?
  • Kan du stryke ut alle tallene i en runde? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke.
  • Hva er det største antallet tall som kan strykes ut?

Mulig utvidelse

  • Elevene kan oppfordres til å stille «hva om»-spørsmål, for eksempel:
  • Hva om det går an å bruke ganging og deling?
  • Hva om vi bruker en lengre tallinje?
  • Hva ville skjedd om vi inkluderte desimaltall på tallinja?
  • Hva om tallinja gikk forbi null til negative tall?

Mulig støtte

For noen elever kan en kortere tallinje opp til 10 være nyttig. Da kan de jobbe med mange av de samme ideene og strategiene, men med mindre tall.

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9