Læreplankoblet

Tallene på tallinja

Aktivitet

Hva legger du merke til ved denne tallinja?

Hva slags spørsmål kan du stille?

Thumbnail

Klikk under for å se noen spørsmål som du kan tenke over.

Vis/skjul

Hvilket tall ville vært der prikken er? Hvordan vet du det?

Thumbnail

Hvor ville 0 vært på linja?

Ofte er det slik at hvis matematikere sitter fast, prøver de seg på et eksempel med mindre tall.

Klikk under for å se et annet eksempel.

Vis/skjul

Se på tallinja under.

Thumbnail

 

Kan du finne ut hva de andre tallene på tallinja er?

Hvilke strategier brukte du?

Under ser du en interaktiv tallinje. Kan du finnet ut hvilket tall som skal stå der prikken er? Når du tror du vet svaret, kan du kontrollere løsningen din ved å trykke på knappen "Vis svaret".

Utforsk forskjellige tallinjer på forskjellige nivåer. Tenk over hvilke strategier du kan bruke hvis du sitter fast på de vanskeligere nivåene. Du kan også bruke Kopiorginalen til å lage egne utfordringer. Hva er det som gjør at en tallinje blir lettere eller vanskeligere å finne ut av?

Starthjelp

Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg hvis du sitter fast:

  • Kan du finne verdien til et hvilket som helst punkt på tallinja?
  • Kan du finne ut (omtrent) hvor 0 skal være? Har du noen strategier som fungerer på nivå 1?
  • Kan du tilpasse strategien til høyere nivåer?

Løsning

På den første tallinja står prikken ved 13.

Det er fem like lange stykker mellom 9 og 29 på tallinja, men det finnes 20 tall mellom 9 og 29. 20 delt på 5 gir 4. 9 + 4 = 13.

På samme måte kan du regne deg fram til at 0 ligger mellom det femte og det sjette merket på tallinja.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Det å undersøke noe kjent i en utfordrende kontekst kan pirre nysgjerrigheten hos mange elever. Tallinjer blir mye brukt i forbindelse med barns utvikling av tallforståelse, og senere i forbindelse med aksene på grafer. Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å utforske tallinjer på en mer utfordrende måte enn vanlig.

Aktiviteten gir også øvelse i bruk av strategier som kan være nyttige når man sitter fast. Elevene kan velge hvilket nivå de vil arbeide på, og aktiviteten demonstrerer på en fin måte at det ofte kan lønne seg å prøve å løse en enklere versjon av oppgaven før man prøver seg på mer utfordrende versjoner.

Mulig tilnærming

Vis elevene denne figuren:

Thumbnail

 

Be elevene om å se nøye på tallinja. Hva legger de merke til? Gi dem litt tid til å se på figuren i stillhet før de diskuterer det de har sett, med sidemannen.

Spør om de kan finne ut av verdien til noen av merkene på linja. Hvordan vet de hva som skal stå der?

Hvis elevene har tilgang til datamaskiner, kan dette være et godt tidspunkt å introdusere dem for den interaktive tallinja, som har oppgaver på fem nivåer. Sammen med en partner skal de undersøke forskjellige eksempler. Spør om de kan finne en strategi som fungerer på alle nivåene. Mens elevene arbeider, kan du gå rundt og høre etter forskjellige strategier og ideer. Etter at de fleste har klart noen eksempler, samler du klassen i plenum og lar dem dele tanker og framgangsmåter.

Gode veiledningsspørsmål

  • Kan du finne verdien til et hvilket som helst punkt på tallinja?
  • Kan du finne ut (omtrent) hvor 0 skal være? Hvordan vet du det?
  • Brukte du samme strategi hele veien?
  • Kan du finne en strategi som du kan bruke på et hvilket som helst eksempel?
  • Hva er det som gjør noen av eksemplene vanskeligere enn andre?
  • Hva er det som gjør noen av eksemplene lettere enn andre?

Mulig utvidelse

Elevene kan lage egne utfordringer til hverandre på dette arket: Kopioriginal

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9