Læreplankoblet

Tresifrede tall

Stikkord: Tallforståelse

Problem

Hvor mange positive hele tall \(n\) er slik at både \( \displaystyle {1\over 2} n\) og \(2n\) er tresifrede hele tall?

 

Løsning

\( \displaystyle {n}\) må være et partall siden \( \displaystyle {1\over 2} n\)  skal være et helt tall.
Det største tallet \( \displaystyle {2n} \) kan være, er \(996\) siden det er det største tresifrede tallet som gir et partall når det deles på \(2\)\(996 : 2 = 498 = n\). Dette er største mulige verdi av n (og da blir   \(\displaystyle {1\over 2} n =249\)).
Det minste tallet \( \displaystyle {1\over 2} n\)  kan være, er 100. Det gir \(n=200\) og \(2n=400\). \(200\) er minste mulige verdi av \(n\).
\(n\) må være et partall fra og med \(200\) til og med \(498\).
Det finnes \(150\) slike tall.

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10