Læreplankoblet

Dobling med 1 til 9

Problem

Et stort 1-tall viser musklene sine for et mindre 9-tall.

Bruk hvert av sifrene fra 1 til 9 bare én gang, og sett sammen to hele tall slik at det ene er dobbelt så stort som det andre.
 

Finnes det flere tallpar som oppfyller dette kravet? Kan du i så fall finne alle?

Starthjelp

  • Hvor mange siffer må de to tallene bestå av?
  • Hvilke siffer kan være det første i de to tallene?
  • Hvilke siffer kan ikke være det første i de to tallene?
  • Kan du føre en oversikt i en tabell?
  • Kan du lage en algoritme som kan programmeres, som gir deg ett eller flere tallpar som oppfyller kravet?

Løsning

Vi skal fordele 9 siffer på to tall slik at det ene blir dobbelt så stort som det andre. Da må det minste tallet være firesifret og det største femsifret.
For at det dobbelte av et firesifret tall skal bli femsifret, må første siffer i det minste tallet være 5, 6, 7, 8 eller 9 (tallet må være større enn 4999 for at det dobbelte tallet skal bli femsifret), og første siffer i det største tallet må være 1.
Dessuten kan ikke sifferet 5 være i det minste tallet, for når vi dobler det, vil vi få enten 0 eller 1 (hvis vi har et minnetall). Sifferet 0 har vi ikke lov til å bruke, og sifferet 1 er allerede brukt. Så sifferet 5 må finnes i det femsifrede tallet.
Tabellen nedenfor viser alle mulige siffer som de to tallene kan begynne med (det andre sifferet i det femsifrede tallet blir et oddetall hvis vi har med 1 som minnetall).

Hvis det minste tallet begynner med …

 

… kan det største tallet begynne med …

6_ _ _

1 2 _ _ _

6_ _ _

1 3 _ _ _

7_ _ _

1 4 _ _ _

7_ _ _

1 5 _ _ _

8_ _ _

1 6 _ _ _

8_ _ _

1 7 _ _ _

9_ _ _

1 8 _ _ _

 

Nå kan vi gå systematisk gjennom alle mulighetene for hvert tall og finne alle mulige løsninger.
Her er 12 mulige tallpar:

6 729 og 13 458
6 792 og 13 584
6 927 og 13 854
7 269 og 14 538
7 293 og 14 586
7 329 og 14 658
7 692 og 15 384
7 923 og 15 846
7 932 og 15 864
9 267 og 18 534
9 273 og 18 546
9 327 og 18 654

Elevsvar

Disse to løsningene er sendt inn av lærere som deltakelse på en konkurranse i forbindelse med Novemberkonferansen 2022:

Jon Bjarne Bø sin løsning

Jon Bjarne begynte med å sjekke noen tall og fant raskt ut at denne oppgaven kunne være krevende å gjennomføre for hånd. Han tenkte derfor at det ville være enklere å programmere løsningen, og gikk derfor over til å skrive et program som løser oppgaven. Først lager programmet en liste med alle mulige firesifrede tall, før det videre jobber med å sammenligne disse tallene med de doble tallene.

Fremgangsmåten og kommentarer/forklaringer ligger i koden og svarene printes ut i konsollen når man kjører programmet.
Trykk på spill-av-knappen for å kjøre koden, og blyanten for å vise koden igjen. Dersom du redigerer koden og vil tilbakestille den, finner du en reset-knapp i menyen øverst til venstre.

Ken Moe Carstens sin løsning

Ken jobber på Kongsbakken VGS har sendt oss denne korte og elegante løsningen. Kan du analysere koden og finne ut hvorfor den fungerer?
Trykk på spill-av-knappen for å kjøre koden, og blyanten for å vise koden igjen. Dersom du redigerer koden og vil tilbakestille den, finner du en reset-knapp i menyen øverst til venstre.

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10