Dobling med 1 til 9

Problem

Et stort 1-tall viser musklene sine for et mindre 9-tall.

Bruk hvert av sifrene fra 1 til 9 bare én gang, og sett sammen to hele tall slik at det ene er dobbelt så stort som det andre.
 

Finnes det flere tallpar som oppfyller dette kravet? Kan du i så fall finne alle?

Starthjelp

  • Hvor mange siffer må de to tallene bestå av?
  • Hvilke siffer kan være det første i de to tallene?
  • Hvilke siffer kan ikke være det første i de to tallene?
  • Kan du føre en oversikt i en tabell?
  • Kan du lage en algoritme som kan programmeres, som gir deg ett eller flere tallpar som oppfyller kravet?

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
9,10