Læreplankoblet

Produkt-sudoku

Aktivitet

Sudoku #1 

Thumbnail


Regler

På samme måte som vanlig sudoku har produkt-sudoku to basisregler:

  1. Hver kolonne, hver rad og hvert 3 x 3-kvadrat skal inneholde tallene 1–9.

  2. Ingen kolonne, rad eller 3 x 3-kvadrat kan ha samme tall to ganger.

Produkt-sudoku kan løses ved å bruke tallene som befinner seg øverst i noen av de små rutene. Disse tallene er produktet av tallene som skal ligge i rutene ved siden av, vertikalt og horisontalt. For eksempel er 600 produktet av tallene i de røde rutene:

Thumbnail

En mulig start

 

Nedenfor finner du fem andre brett. Du finner de også som kopioriginaler.

 

Sudoku #2

85 - ps1

 

Sudoku #3

85 - ps2

 

Sudoku #4

85 - ps3

 

Sudoku #5

85 - ps4

 

Sudoku #6

85 - ps5

Starthjelp

Dette er en oversikt over hvilken rekkefølge man kan gå fram i når man skal finne tallene. Denne rekkefølgen er ikke den eneste som finnes, bare en av flere mulig måter å gjøre det på. Begynn med å finne ut hvilket tall som skal stå i rute nr. 1, så i rute nr. 2, osv.

Thumbnail

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne formen for sudoku utfordrer elevenes matematiske kompetanse både når det gjelder logisk tenkning, multiplikasjon og tallforståelse. Aktiviteten legger til rette for at elevene kan utvikle bedre forståelse av faktor, multiplikative tall og primtallsfaktorisering. 

Mulig tilnærming

Disse kopioriginalene kan være nyttige:

Oppgaven og en mulig rekkefølge

Dersom elevene ikke kjenner til den vanlige formen for sudoku, bør du sette av litt tid til å forklare dem det.

Vis elevene brettet til «produkt-sudoku» uten å forklare noe, og fyll inn de to første tallene. Si at du vil fylle inn noen tall til, og be elevene om å komme med forslag. Det er viktig at de ikke røper hvordan systemet fungerer, hvis de finner det ut. Tittelen på oppgaven kan kanskje være til hjelp.

Skriv inn forslagene fra elevene, og be dem om å begrunne forslagene sine. Fortsett til du mener at de har forstått sammenhengen. Lever ut kopier til de som ønsker å fullføre arket på egen hånd etter timen.

Sett elevene sammen i par, og gi dem en kopi av «produkt-sudoku» og skjemaet der de kan notere rekkefølgen av tallene. Forklar at denne oppgaven er litt mer utfordrende enn den forrige, og at det er viktig at de skriver ned rekkefølgen av tallene de finner. Når de har funnet et tall, skal de overbevise hverandre om at forslaget deres er riktig.

Etter hvert som elevparene blir ferdige, henger de opp skjemaet som viser i hvilken rekkefølge de fant tallene, slik at alle sammen ser og kan sammenligne. Samle elevene på slutten av timen, og be dem se etter likheter og forskjeller mellom de ulike skjemaene.

Gode veiledningsspørsmål

Noen av tallene som er oppgitt, gjør at det kan være mange muligheter, mens med andre tall kan det ikke være så mange muligheter. Hvilke tall er det lettest å begynne med, og hvilke er det vanskeligst å begynne med?

Mulig utvidelse

Et elevpar kan bruke et annet elevpars skjema eller oversikt over rekkefølgen de fant tallene i, og forsøke å følge samme rute.

Elevsvar

Line tok utfordringen på hjemmeskole og løste det første brettet på følgende måte:

Jeg startet med å finne mulige faktorer til alle produkttallene. Deretter om noen nærliggende produkttall hadde like faktorer:

Løsning av det første sudokubrettet.

Ressursen er utviklet av NRICH

9