Læreplankoblet

Tanitas alder

Stikkord: Tallforståelse

Problem

De to sifrene i Tanitas alder bytter plass, og 1 legges til det tallet vi får da. Dette tallet er halvparten av Tanitas alder i dag.


Hvor gammel er Tanita?

 

Løsning

Når det nye tallet vi får (ved å bytte sifrene i Tanitas alder og legge til 1) dobles, får vi alderen hennes. Det betyr at alderen hennes må være et partall.
Det nye tallet må dessuten være mindre enn 50, siden vi skal få et tosifret tall når vi dobler det.
Det betyr at det første sifferet i tallet vi får når vi bytter om på sifrene, kan være 1, 2, 3 eller 4. Men siden det samme sifferet blir siste siffer i partallet som er Tanitas alder, er det bare 2 eller 4 som er mulig å bruke.
Da står vi igjen med alle tallene fra 21 til 29 og fra 41 til 48. Vi skal legge 1 til ett av disse tallene, og så doble for å finne Tanitas alder.
Det eneste tallet som passer som Tanitas alder, er 52.
Hvis vi bytter om på sifrene i 52, får vi 25.
25 + 1 = 26
26 • 2 = 52
Tanita er 52 år.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10