Læreplankoblet

Skattejakt

Stikkord: Koordinater Strategi

Aktivitet

Kan du finne den skjulte skatten?

Skatten er gjemt et sted på denne stranden, der linjene i koordinatsystemet krysser hverandre. Spillet har tre nivå. Dette vinduet viser spillet på nivå 1 (enklest), og du trykker på det grønne flagget for å starte.

Sett inn koordinater som kan føre deg til skatten på færrest mulig forsøk.

Interaktiviteten gir den korteste avstanden du må bevege deg (langs rutenettet) for å nå skatten.

Kan du finne en god strategi for å velge koordinater som vil føre deg til skatten på så få forsøk som mulig?

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 3 av spillet gir en interessant utfordring. Søkeområdet er begrenset til det rosa området, men skatten kan være hvor som helst i koordinatsystemet. Du får bare ett «endelig svar»-forsøk utenfor det rosa området for å finne skatten.

 

Starthjelp

Prøv å finne ut hva som kan være gode steder å begynne på første forsøk.

Etter at du har fått «svar» på første forsøk, skal du identifisere alle mulige steder der skatten kan være.

Prøv igjen og bruk informasjonen fra begge forsøkene for å se om du finner overlappende punkter.

Fortsett på samme måte.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å arbeide med forståelse av koordinater, samtidig som de må resonnere og tenke strategisk.

Mulig tilnærming

Vis oppgaven på nivå 1 til klassen.

Gi elevene 10 minutter til å jobbe med oppgaven i par, enten ved å bruke interaktiviteten eller ved å bruke rutenett på papir (se kopioriginalen). Da kan de bytte på å bestemme hvor skatten er gjemt, og å oppgi avstanden til skatten etter hvert forsøk.

Elevene må holde oversikt over antall forsøk, og den som klarer å finne skatten på færrest forsøk, vinner.

Be klassen om å dele nyttige strategier og ideer. Elevene bør vurdere alle punktene som tilfredsstiller oppgitte avstander, og se på formen som disse punktene danner.

Understrek at målet er å finne skatten på færrest mulig forsøk. (På nivå 1 og 2 vil det alltid være mulig på mindre enn fire forsøk.)

La elevene arbeide videre i par og vurdere og diskutere ulike strategier.

Hvis de er kjent med koordinater i alle fire kvadranter, kan nivå 2 av spillet passe veldig godt som ekstra øving. De kan gjerne jobbe på papir.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvilke punkter oppfyller kriteriene som har kommet fram til nå?
  • Hvordan kan du snevre inn mulighetene?

Mulig utvidelse

Nivå 3 av spillet gir en interessant utfordring. Søkeområdet er begrenset til det rosa området, men skatten kan være hvor som helst i koordinatsystemet. Elevene kan få ett «endelig svar»-forsøk utenfor det rosa området for å finne skatten. På nivå 3 vil det alltid være mulig å finne skatten på mindre enn 5 forsøk.

Mulig støtte

Elevene kan oppfordres til å bruke blyant og papir, og til å fargekode mulige punkter etter hvert forsøk, så de kommer tydelig fram.

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9