Læreplankoblet

Klosser

Aktivitet

Se for deg at du har to av hver av klossene på figuren. Med ulike kombinasjoner av klossene kan du lage forskjellige tall.

Vekter med verdi 1, -3, 9 og -27.

Eksempel:

= 6

+ 2= 15

+ 2= 4

2+ 2= -10

Det største tallet du kan lage, er 20 (sjekk om du er enig).

Det minste tallet du kan lage, er -60 (sjekk om du er enig).

Kan du lage alle tallene mellom -60 og 20?

Er det alltid en unik måte å lage et bestemt tall på, eller kan ulike kombinasjoner gi samme tall.

Utvidelse

Du har bare lov til å bruke tre ulike klosser (E, F og G) og maks tre av hver. Minst én av dem må være et negativt tall. Da kan du velge dette:

= 1

= -4

= 5

Du kan lage 7 og -10:

+ 2= 7

2+ 3= -10

Velg tre klosser, og finn ut hvilke tall du kan lage med dem.

Hvilket sett med tre klosser må du velge for å lage størst omfang/område/rekkevidde/verdiområde/variasjonsbredde uten hull imellom?
 

Starthjelp

Det største tallet du kan lage, er 20. 2+ 2C.

Det minste tallet du kan lage, er -60. 2B+2D.

Noen tall er enklere å lage enn andre (kanskje de som krever en kombinasjon av bare én eller to klosser), så det kan være en god idé å begynne med dem og så bygge videre på dem med noen ekstra klosser.
 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å addere positive og negative tall, samtidig som de må arbeide systematisk.

Mulig tilnærming

Arbeidsarket som du finner i lista over kopioriginaler kan være nyttig. 

Introduser situasjonen i aktiviteten. Negative klosser kan ses på som sterke heliumballonger som løfter opp klossene. 

Elevene kan foreslå noen eksempler som klassen kan arbeide med for å avklare hvordan prosedyrene fungerer. Hva er det største og det minste tallet? Gi elevene tid til å forklare hvorfor 20 og -60 er riktig.

Sett klassen i gang med å arbeide med hovedoppgaven:

Kan du lage alle tallene imellom? Kan du vise hvordan? Er det alltid en unik måte å lage et bestemt tall på, eller kan ulike kombinasjoner lage samme tall?

Det finnes forskjellige strategier for å håndtere denne oppgaven, så hvis du observerer ulike framgangsmåter, kan du la elevene forklare hvordan de tenker. Det kan lede til en diskusjon om mulige måter å gå fram på.

Gode veiledningsspørsmål

  • Kan du lage alle tallene imellom? Kan du vise hvordan?
  • Er det alltid en unik måte å lage et bestemt tall på, eller kan ulike kombinasjoner lage samme tall?

Mulig utvidelse

Utvidelsesoppgaven som er beskrevet ovenfor, passer godt her. Noen elever kan lære av å se på hvordan andre elever har tenkt, og hvordan de har forklart tenkingen sin.

Mulig støtte

Organiser elevene i små grupper med et stort ark de kan arbeide på. Gruppene skriver tallene fra 20 til -60, og fyller så inn summene de finner. Elevene må kontrollere summene til de andre i gruppen før de skriver summen på gruppearket.
 

Ressursen er utviklet av NRICH

8