Læreplankoblet

Hvordan er været?

Aktivitet

Sekundære data er data som allerede er samlet inn, slik at du slipper å samle dem selv. Værdata er lett tilgjengelige, og de gir mulighet til å utforske mange interessante spørsmål og gjøre sammenligninger over tid og mellom steder.

I listen over kopioriginaler er et regneark med værdata for Hammerfest, Hamar og Arendal.

Hvilke spørsmål eller hypoteser kan du finne på som disse dataene kan hjelpe deg med å besvare?

Hvilke analyser må du gjøre for å teste hypotesene dine?

Norgeskart med fokus på Hammerfest, Hamar og Arendal.

Du kan sammenligne data fra de tre værstasjonene.

Du kan sammenligne ulike måneder av året eller årstider.

Du kan se etter trender over tid. Hvordan har temperaturen og nedbørsmengden endret seg med årene?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten inneholder data fra værstasjonene i Hammerfest, Hamar og Arendal. Dataene kan brukes til statistikkprosjekter som krever bruk av regneark. Datasettene passer godt til å teste hypoteser som gjør sammenligninger over tid eller mellom steder.

Aktiviteten kan også brukes tverrfaglig, for eksempel i naturfag og samfunnsfag.

Mulig tilnærming

Elevene må ha tilgang til regnearket med data hentet fra yr.no. De bør også kjenne litt til Excel eller et lignende regnearkprogram.

Presentasjonen som du finner i listen over kopioriginaler viser databehandlingssyklusen, og inneholder et forslag til hvordan man kan gå fram i arbeidet med denne aktiviteten, og hvordan man kan presentere aktiviteten for elevene.

Mulig utvidelse

Her kan elevene gjøre et tverrfaglig arbeid, blant annet i naturfag og samfunnsfag. De kan for eksempel bruke internett og undersøke været på steder med samme breddegrad og lengdegrad som Hammerfest, Hamar og/eller Arendal, eller diskutere ulike grunner for resultatene de finner.

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9,10