Læreplankoblet

Terningspill

Stikkord: Plassverdisystemet

Aktivitet

Finn en å spille sammen med! Dere trenger en vanlig terning, eller dere kan bruke en 0–9-terning.

Begge tegner opp fire ruter, eller dere kan skrive ut et spillebrett som du finner som kopioriginal.

2 ganger 4 ruter som illustrerer hvordan spillerne kan tegne et spillebrett.

Spill 1

Bytt på å kaste terningen, og bestem deg for hvilken rute du vil fylle tallet på terningen med. Gjør dette fire ganger hver til alle rutene er fylt. Les de fire sifrene som et helt tall.

Den som har det største firesifrede tallet, vinner.

Det er to måter å gi poeng på:

  • Dere får poeng for å vinne. Den første som når 10 poeng, har vunnet spillet.
  • Finn differansen mellom de to firesifrede tallene etter hver runde. Vinneren får dette tallet som poeng. Den første som når 10 000 poeng, har vunnet spillet.

Spill 2

Den som lager det minste firesifrede tallet, vinner. Hvordan vil dere gi poeng nå?

Spill 3

Bestem et måltall som dere skal nå. Kast så terningen fire ganger hver, og finn ut hvor langt unna måltallet dere er. Den som er nærmest, vinner.

Det er to måter å gi poeng på:

  • Dere får ett poeng for å vinne. Den første som når 10 poeng, har vunnet spillet.
  • Finn differansen mellom de to firesifrede tallene og måltallet etter hver runde. Legg sammen poengene hver av dere får. Den første som når 10 000 poeng, har tapt spillet.

Spill 4

I dette spillet kommer desimalkommaet med. Desimalkommaet vil ta opp en av rutene, så denne gangen trenger dere bare å kaste terningen tre ganger hver. Velg et måltall. Den som kommer nærmest måltallet, vinner.

Det finnes to versjoner:

  • Spillerne velger på forhånd hvor de vil plassere desimalkommaet, før de bytter på å kaste terningen.
  • Spillerne kaster terningen tre ganger, og bestemmer deretter hvor de vil plassere sifrene og desimalkommaet.

Også her er det mulig å gi poeng på to måter.

Spill 5

Velg ett av spillene som er beskrevet over. Denne gangen kan du velge mellom å beholde tallet du får på terningen selv, eller å gi tallet til den du spiller mot, og bestemme hvilken rute den andre må plassere tallet i. Hvis dette spillet skal bli rettferdig, må dere bytte på hvem som begynner hver runde. Og pass på at du ikke mister en venn!

Man kan også spille denne versjonen med flere enn to spillere.

Spill 6

Her handler det mer om samarbeid enn om konkurranse, og denne versjonen er for tre eller flere spillere.

Velg ett av spillene over. Bestem dere på forhånd for hvem som skal komme nærmest måltallet, hvem som skal komme nest nærmest måltallet, hvem som skal bli nummer tre, osv. Bli enige om hvilke ruter tallene skal plasseres i, og hvor.

Lærerveiledning

Hvorfor skal vi arbeide med denne oppgaven?

Disse spillene setter tankene i gang og er svært engasjerende. De legger til rette for diskusjoner om plassverdi og strategisk matematisk tenking.

Mulig tilnærming

Spillene kan spilles med en vanlig 1–6-terning, men ideelt sett med en 0–9-terning.

Elevene tegner et sett med fire ruter. Så kaster de terningen og plasserer tallet i en av rutene. Dette gjør de tre ganger til. Spør hvem som har det største firesifrede tallet. Spør også hva de ville gjort annerledes om de på forhånd visste at de skulle prøve å lage det største tallet. Spill spillet flere ganger for å få fram strategier som elevene bruker.

Del elevene inn i par. De begynner med spill 1. Når de er klar for det, kan de gå videre til noen av de andre spillene. Pass på å klargjøre reglene og poengsystemene for hvert spill.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvorfor er noen ruter viktigere enn andre?
  • Om du vil lage et minst mulig tall, hvor er det lurt å plassere de minste tallene?
  • Om du vil lage et størt mulig tall, hvor er det lurt å plassere de største tallene?

Mulig støtte

Begynn med to og deretter tre ruter, før dere går over til fire. Velg det enkleste poengsystemet, eller ha kalkulatorer tilgjengelig som støtte til det vanskeligere poengsystemet. La par spille mot hverandre, sånn at elevene kan støtte hverandre.

Ressursen er utviklet av NRICH

8