Læreplankoblet

Fem hopp til femti

Aktivitet

Denne aktiviteten handler om å telle videre med steg/hopp på 1, 10 og 100.

Kast en terning to ganger for å bestemme starttallet ditt. Det første tallet du får, blir tallet på tierplassen, og det andre blir tallet på enerplassen. Så skal du gjøre fem hopp for å komme så nær 50 som mulig. Du kan hoppe framover eller bakover, og hoppene kan være på 1, 10 eller 100.

Sammenlign strategien din med en annen elevs.

- Hoppet du framover eller bakover?

- Kan du lande akkurat på 50?

- Hvor langt fra 50 var du?

- Kunne du gjort det på en annen måte?

- Kunne du ha kommet enda nærmere?

- Hvilke tall kan få deg til 50?

- Hvilke tall kan ikke få deg til 50?

- Kast terningen igjen, og prøv en gang til!

 

Eksempel:

Jeg kaster terningen og får en toer og så en treer. Starttallet mitt blir da 23. Jeg gjør følgende hopp for å komme så nær 50 som mulig:

Starttallet er altså 23.

Hopp 1 er +10, da kommer jeg til 33.

Hopp 2 er +10, da kommer jeg til 43.

Hopp 3 er +10, da kommer jeg til 53.

Hopp 4 er –1, da kommer jeg til 52.

Hopp 5 er –1, da kommer jeg til 51.

tallinje 0-100 med en blå strek som indikerer hoppene

 

Starthjelp

Kast terningen for å lage starttallet ditt.

Finn ut om du må gjøre noen hopp på 10 for å komme nær 50.

Gjør så noen hopp på 1.

Husk at du kan hoppe både framover og bakover!

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

I denne aktiviteten skal elevene øve på å telle med enere og tiere (og senere hundrere). De skal også finne ut hvor langt fra 50 de ender, så de får øving i å finne differansen mellom to tall. Aktiviteten oppfordrer elevene til å finne mer enn én løsning.

Mulig tilnærming

Det kan være en god idé å begynne timen med å øve på å telle videre og bakover med enere og tiere. Dere kan også først telle med tiere og så bytte til å telle med enere. Du kan minne elevene på hvordan de kan bruke et hundrekart eller en tallinje for å støtte tellingen.

En måte å begynne aktiviteten på er å bruke samme idé, men et annet måltall. Du kan velge 40 som måltall, bruke en terning for å lage et starttall, og så gi elevene fem hopp for å komme så nær som mulig. Elevene kan arbeide i par.

Sammenlign ulike strategier i klassen. Det kan inkludere ulike måter å holde orden på hoppene på, i tillegg til ulike hopp. Diskusjonen etterpå kan så fokusere på hvilken serie med hopp som kom nærmest 40. Elevene trenger kanskje å minnes på at de noen ganger må gå over måltallet og så tilbake igjen. Hvordan vet de at de er nærmere 40? Minn klassen på å finne differansen mellom tallene.

Når elevene går videre til hovedoppgaven, kan de utforske ulike måter å bevege seg på fra det samme starttallet, eller de kan lage sitt eget starttall. Oppfordre dem til å diskutere ulike tilnærminger. Klassen kan også prøve alle tosifrede tall og lage en oversikt over hvilke man kan og ikke kan treffe 50 med.

Noen elever kan også utvide aktiviteten, se under.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva er differansen mellom tallene?
  • Har noen andre par med tall samme differanse?
  • Kan du se et mønster?

Mulige utvidelser

Utvidelse 1:

Lag et tresifret starttall, og kom så nær du kan måltallet 500. Du kan hoppe framover eller bakover, og hoppene kan være på 1, 10 eller 100. Hvilke tall kan få deg til målet med fem hopp? Hvilke kan ikke det?

Utvidelse 2:

Lag ditt eget måltall. Du kan arbeide med to- eller tresifrede tall. Hvilke tall vil være enklest å nå? Hvilke tall vil være vanskeligst å nå?

Mulig støtte

Et hundrekart eller en tallinje kan være nyttige hjelpemidler for noen elever.

Ressursen er utviklet av NRICH

8