Læreplankoblet

To terninger

Aktivitet

Her er to terninger. Hvis du legger sammen prikkene på toppen, får du 7.

to terninger som viser tallene 2 og 5 øverst

Finn to terninger og kast dem. Legg sammen tallene på toppen.

Hvilke andre summer kan du få hvis du kaster terningene igjen?

 

Starthjelp

Hvis en terning viser 6, hva kan den andre terningen vise?

Hvilke summer vil de gi?

Hva kan den andre terningen vise hvis den ene viser 5? Eller 4?

Hvordan vet du at du har funnet alle summene?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten gir yngre barn verdifulle erfaringer med å utforske enkel addisjon samtidig som de finner alle mulige løsninger.

For å kunne gjøre aktiviteten må barna kaste to terninger og identifisere hva terningene viser.

Mulig tilnærming

Bruk en terning med prikker på. Diskuter hvilke tall terningen viser, før selve oppgaven introduseres.

Du kan støtte barna ved å samle summene deres på tavla. Spør hvordan summene skal arrangeres, og se om de kan foreslå en systematisk måte å holde orden på resultatene på. For eksempel kan de begynne med alle summene der 1 inngår. Du kan be gruppa om å snakke om mønstrene de legger merke til. Det vil hjelpe dem med å finne kombinasjoner som mangler.

Gode veiledningsspørsmål

Disse spørsmålene er formulert slik at de hjelper deg med å identifisere barnas forkunnskaper om tallbegreper, strategier og den matematiske tenkingen som kreves for å løse oppgaven.

  • Kan du lage en større eller mindre sum?
  • Hva er den største summen du kan lage?
  • Hva er den minste summen du kan lage?
  • Hvis en terning viser 6, hva kan den andre terningen vise?
  • Hvordan kan du vite at du har funnet alle summene?

Mulig utvidelse

Dere kan bruke flere terninger, eller andre typer terninger, for eksempel 0–9-terninger. Alternativt kan dere finne differansen mellom de to tallene, eller produktet av dem.

Mulig støtte

Barn som strever med addisjon, kan telle prikkene, men du bør oppfordre dem til å si tallsetningen når de har talt. Da vil de kunne visualisere tallene som prikkete mønster, noe som kan hjelpe dem videre i arbeid med addisjon.

Ressursen er utviklet av NRICH

8