Læreplankoblet

Pensjonist i paradis

Aktivitet

Kristian håper han kan gå av med pensjon snart. Når han gjør det, ønsker han å flytte bort fra alt, til et land der han kan ha mye plass for seg selv, et land som ikke føles overbefolket.

Amalie har andre planer for pensjonisttilværelsen sin. Hun vil bo et sted med masse aktivitet, der hun kan få mange nye venner.

Tabellen under viser befolkningsdata for åtte land som Kristian og Amalie kan flytte til.

Ut fra disse dataene, hvilke råd vil du gi Kristian og Amalie om hvor de bør bosette seg?

Land Befolkning
A 1 366 718 000
B 158 571 000
C 138 740 000
D 61 017 000
E 21 767 000
F 21 284 000
G 4 692 000
H 3 536 000

«Men disse dataene sier bare noe om hvor mange mennesker som bor i landene til sammen! Jeg må også vite hvor stort hvert land er.»

I tabellen under ser du arealet av hvert land.

Vil du endre rådene dine til Kristian og Amalie basert på disse dataene?

Land Landareal (km2)
A 9 596 961
B 143 998
C 17 098 242
D 301 340
E 7 741 220
F 54 610
G 323 802
H 65 300

Hvilke andre data kan være nyttige å ha for Kristian og Amalie for at de skal kunne ta den beste beslutningen om hvor de skal flytte?

Under ser du flere data som Kristian og Amalie har samlet om de åtte landene.

Analyser dataene og bestem deg for hvilket land du vil anbefale dem å flytte til. Forklar også hvorfor du mener at dataene støtter valgene dine.

Land % av befolkningen som bor i urbane områder % av landet som er urbane områder Ubeboelig landareal (km2)
A 48 2,00 1 919 392
B 29 4,50 14 400
C 74 1,50 854 912
D 67 1,70 3 013
E 88 0,30 5 418 854
F 14 2,30 13 653
G 82 0,14 226 661
H 62 0,88 3 265

Hvilke andre data kan være nyttige å ha for Kristian og Amalie for at de skal kunne bestemme seg? 

 

Starthjelp

Amalie vil flytte til et urbant område, mens Kristian ikke vil det.

Hvordan kan du finne den omtrentlige urbane befolkningstettheten og befolkningstettheten på landsbygda ut fra dataene du har fått?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

I denne aktiviteten blir elevene konfrontert med at når man samler inn data for å prøve å besvare et spørsmål, er det viktig å identifisere alle relevante variabler. En overforenklet analyse av begrenset mengde informasjon kan føre til feil beslutninger.

I aktiviteten får elevene også mulighet til å øve på å regne ut forholdstall og prosent.

Mulig tilnærming

Introduser oppgaven og vis informasjonen om befolkningen i hvert land. Arbeidsarket i menyen til venstre kan være nyttig.

«Basert på denne informasjonen, hvilket land bør Kristian bosette seg i, og hvilket land bør Amalie velge?»

Ta imot elevenes svar sammen med begrunnelsene deres. Hvis ingen foreslår at de trenger mer informasjon, kan du stille følgende spørsmål: «Er det noe mer Kristian og Amalie bør ta med i betraktningen før de bestemmer seg?»

Skriv på tavla forslagene som kommer. Deretter kan du dele ut den andre delen av arbeidsarket eller vise den andre tabellen.

«Kristian og Amalie må også se på befolkningstettheten, ikke bare befolkningstallet. Kan dere bruke disse dataene til å finne befolkningstettheten og gi dem råd?»

La klassen arbeide en stund med å finne befolkningstettheten i de ulike landene, samle inn svarene, og si at rådene til Kristian og Amalie nå har endret seg. Gå så tilbake til eventuelle andre forslag fra elevene om andre faktorer, før du deler ut den siste delen av arbeidsarket eller viser den siste tabellen.

«Her er flere data om de åtte landene. Bli enig med partneren din om hvordan dere vil analysere dataene, og samarbeid om å analysere dem for å se om rådene deres til Kristian og Amalie vil endre seg. Dere må også kunne forklare utregningene dere gjør.»

Til slutt kan elevene dele det de har gjort, med resten av klassen, og sammenligne svar. Dere kan også diskutere andre faktorer som dere mener at Kristian og Amalie bør ta i betraktning.

I denne aktiviteten passer det godt å bruke regneark for å analysere dataene.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvilken informasjon trenger du?
  • Hvordan kan informasjonen du har tilgjengelig, brukes til å svare på spørsmålet?
  • Fører mer informasjon til at du endrer det opprinnelige svaret ditt?

Mulig utvidelse

«Tenk på andre kontekster der mer informasjon kan føre til at man endrer syn på noe.»

Et interessant prosjekt for elevene kan være å finne noen eksempler fra virkeligheten, for eksempel fra medisinsk forsking, der et første funn ble forkastet etter at mer data kom fram.

Mulig støtte

Vis noen lignende utregninger som dem elevene trenger å gjøre, før dataene blir tilgjengelige.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9