Brøk, desimaltall og prosent

Aktivitet

Målet med dette spillet er å finne de to kortene som hører sammen.

Skriv ut kortene på papir. Det finnes tre sett med kort. Sett A er det enkleste, og sett C er det vanskeligste. Du finner kortene som kopioriginaler.

Hvilke strategier brukte du for å finne to kort som hører sammen?

Hvilke par var de enkleste å finne?

Hvilke par var vanskeligere å sette sammen?

 

Starthjelp

En tredel er tallet du får når du deler 1 på 3. En tredel kan representeres på følgende måter:

     

     

     

 

\(\frac13\) eller en ekvivalent brøk, for eksempel \(\frac 39\)eller \(\frac{5}{15}\)

\(0,3333 \dots =0,\overline{3}\)

\(33 \frac13 \:av\: 100 = 33 \frac13 \) %

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Dette spillet kan forbedre elevenes ferdighet i å gjenkjenne ekvivalente brøker, desimaltall og prosenter.

Mulig tilnærming

Det er tre sett med kort som du kan skrive ut, se lenkene i menyen til venstre. Sett A er enklest, og sett C er vanskeligst. Hver halvdel (topp/bunn) er ett sett alene, så du kan kombinere dem for å lage størrelsen og vanskelighetsgraden på spillet som du ønsker. For eksempel kan du kombinere toppen på sett A med bunnen på sett B.

Demonstrer aktiviteten ved å bruke kortene. La elevene spille, og fortsette til neste nivå når de er klar til det.

Samle klassen og spør etter strategier som er til hjelp i spillet.

Elevene kan også lage sine egne sett med kort som de kan dele på og bruke til å spille flere versjoner av spillet.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva kan passe sammen med 0,3?
  • Hva kan passe sammen med 25 %?
  • Hva kan passe sammen med \(\frac35\)?
  • Hvilke kort er enklest å sette sammen til par?
  • Hvilke kort er vanskeligere å sette sammen?

Mulig utvidelse

Elevene kan lage kort som krever utregning, for eksempel \(\frac12\) av \(\frac12\) og 40 % av 30 kr.

Mulig støtte

Oppfordre elevene til å spille med kortene vendt opp noen ganger før de prøver med kortene vendt ned.

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9