Læreplankoblet

Ulike størrelser

Aktivitet

Legg disse rektanglene i rekkefølge fra minst til størst.

Legger du merke til noe i måten de øker i størrelse på?

Hva med sidene?

Hva med arealet?

Rektangler med forskjellige farger og størrelser.

Kan du legge rektanglene i et mønster som viser dobling? Kan du tegne noen ulike tegninger som også viser dobling?

Hva med halvering? Kan du legge rektanglene eller lage en tegning som viser halvering, igjen og igjen?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten skal muliggjøre diskusjoner om halvering og dobling. Den gir også elevene anledning til å lage sine egne tegninger, diagrammer, symboler og eksempler på objekter som halveres eller dobles.

Mulig tilnærming

Skriv ut nok kopiorginaler, slik at alle har ett eksemplar.

Gi elevene tid til å utforske de relative størrelsene. Det er en god anledning til å gå rundt i klasserommet og høre på hvilket språk elevene bruker, og hvilke ideer de har. Gå ut fra ideene deres og still spørsmål om størrelse, rekkefølge, farge og det som er likt og forskjellige i figurene. Hvordan har elevene arrangert rektanglene?

Fokuser så på språket for å sammenligne størrelser. Hva kan elevene si for eksempel om den røde og den gule figuren? Samtal i plenum om sidelengdene og arealene til figurene. Noen elever snakker kanskje om større og mindre, eller lengre og kortere, mens andre gjenkjenner sammenhengen med dobling og halvering. Dette er et ganske sofistikert begrep, og kan synliggjøres ved å legge figurene oppå hverandre.

Gi elevene tid til å lage sine egne tegninger/modeller/arrangementer for å demonstrere dobling og halvering, og gi dem mulighet til å snakke om det de har gjort.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva slags mønster kan du lage med figurene? Fortell meg om mønsteret ditt.
  • Kan du vise meg to figurer der den ene er det dobbelte av den andre? Hvordan er den doblet?
  • Hva med halvparten av den andre?

Mulig utvidelse

Elever som trenger ekstra utfordringer, kan få presentert figurene uten at de står på linje (hulter i bulter), og de skal ikke klippe dem ut. Her må de gjøre noen visualiseringer for å kunne svare på spørsmålene dine.

Mulig støtte

Noen elever synes det er vanskelig å sammenligne arealer. For dem kan aktiviteten konsentreres rundt språk for lengder.

Ressursen er utviklet av NRICH

8