Læreplankoblet

Hvor langt?

Stikkord: Addisjon Subtraksjon

Problem

Her ser du avstandene (i luftlinje) fra London til ulike byer i verden. Avstandene er i kilometer.

Tolv kart med avstander til ulike byer.

Utfordring 1:
Hvis noen tok deg med de første 1000 kilometerne, hvor mye ville du hatt igjen av turen til hver av de tolv byene?
Uten å regne det ut, kan du si hvilket av svarene som er det vanskeligste å regne ut, og hvilket som er det letteste? Hvorfor er det sånn?
 
Kan du lage noen oppgaver selv som andre kan løse?
 
Utfordring 2:
Hvis du begynte i København og dro til London (en tur på 1000 kilometer), før du dro videre til neste by, hvor langt ville du ha reist i hvert tilfelle da?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven har en kontekst der elevene kan jobbe med å finne 1000 mer enn eller 1000 mindre enn et tall.

Mulig tilnærming

Du kan vise kartene til elevene og be dem si hva tallene betyr.
Elevene kan deretter jobbe i par, og du kan foreslå at de ser etter den enkleste og den vanskeligste utregningen før de regner på noe.
 
Etter en stund kan to og to par gå sammen for å diskutere funnene sine. Hvis de ikke er enige om hva som er den enkleste eller den vanskeligste utregningen, kan de prøve å overbevise hverandre. Det krever resonnering og kunnskap om addisjon og subtraksjon.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan tenker du her?
  • Hvis du regner det ut ved å skrive ned regnestykket, kan du forklare hvordan du har tenkt?

Mulig utvidelse

Elevene kan utfordres til å lage egne oppgaver som andre kan løse. Her kan de bruke ulike tall og andre byer om de vil. Da må de også tenke på hvor langt det er til de nye byene.

Mulig støtte

For noen elever kan det være best å fokusere på én strekning om gangen, og bruke god tid på å tenke over problemstillingen.

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8