Læreplankoblet

Paier

Stikkord: Vekt Brøk Desimaltall

Problem

vekt

Bestemor har laget paier til et kakesalg. Hun har vært nøye med å putte samme mengde paideig i hver form, og så vil hun gjerne finne ut hvor mye hver pai veier.

Men hun har bare et lodd på 200 gram og et på 125 gram som hun kan bruke på vektskålene.

Hun finner ut at vektskålene er i balanse hvis det er en hel pai på den ene siden og begge loddene pluss en kvart pai på den andre siden.

Hvor mye veier en pai?

Starthjelp

Hva veier de to loddene til sammen?

Hvis du tar bort den kvarte paien på den ene siden, hva kan du gjøre med den hele paien slik at vektskålene blir i balanse?

Løsning

Vi kan begynne med loddene: 200 g + 125 g = 325 g.

Da vet vi at 1 pai (eller 4/4 pai) veier det samme som 325 g + ¼ pai.

Hvis vi tar bort ¼ pai på hver side, ser vi at ¾ pai veier 325 g.

Multipliserer vi med 4 på begge sider, finner vi ut at 3 paier veier 1300 g.

Da veier 1 pai 1300/3 g.

Dette er bare én av mange framgangsmåter.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven er en god utfordring for elever som er godt i gang med regning med brøk og desimaler.

 Gode Veiledningsspørsmål

  • Hva veier de to loddene til sammen?
  • Hvis du tar bort den kvarte paien på den ene siden, hva kan du gjøre med den hele paien slik at vektskålene blir i balanse?

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8