Kluss i 100-kartet

Aktivitet

En morgen når du kommer inn i klasserommet, ser du at alle tallene har falt ned fra 100-kartet på veggen. Tallene ligger i en haug på gulvet, og det tomme rutenettet henger igjen.

Det er bare fem minutter til timen begynner, og dere må kjapt få hengt opp tallene på riktig plass.

Hva gjør dere? Hvordan vil dere begynne?

For å komme i gang med dette problemet kan dere bruke tallkortene og det tomme 100-kartet som finnes i lista med kopioriginaler.

Først må dere avgjøre om 100-kartet deres begynner med 0 eller 1, eller om det begynner med et helt annet tall.

Har dere ulike meninger om hvordan det er lurt å begynne for å få tallene tilbake på kartet så fort som mulig?

Løsning

Denne oppgaven kan løses med mange ulike framgangsmåter.

Kim, Mikael og Jonas løste oppgaven slik:

100-kartet vårt begynte med 1. Først fylte vi inn tallene fra 1 til 10 vannrett i rutenettet. I kolonnen under 1 fylte vi inn 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 og 91. Så brukte vi disse tallene til å finne ut hvor de andre tallene skulle stå.
 

Marte, Tuva og Luna løste oppgaven på denne måten:

100-kartet vårt begynte med 0. Først sorterte vi tallkortene i bunker etter tallet på tierplassen. Vi fylte inn tallene fra 0 til 9 i øverste rad i kartet. Etterpå fylte vi inn tallene fra 10 til 19 i neste rad, så tok vi 20–29, deretter 30–39, og så videre rad for rad.

Lærerveiledning

Hva ønsker vi med denne oppgaven?

Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å bruke, forsterke og utvikle sin forståelse av plassverdisystemet, multipler og gangetabellen. De får bruke sin forståelse av mønster og evne til å visualisere. De kan også diskutere strategiene sine. Hva er en god strategi for å henge tallkortene på riktig plass på veggen så raskt som mulig? Hva gjør en bestemt strategi mer effektiv enn en annen?

Mulig tilnærming

Velg et 0–99-kart eller 1–100-kart med tallkort. Alternativt kan du bruke annet materiale som du allerede har i klasserommet. La elevene prøve å plassere tallkortene på riktig sted.

La elevene utforske oppgaven i par. Etter en stund diskuterer dere ulike framgangsmåter:

  • Tok dere opp det øverste tallkortet og prøvde å plassere det på riktig sted? Hvordan bestemte dere hvor det skulle stå?
  • Var det noen som rotet gjennom korthaugen og lette etter et spesialt tall som de visste hvor de skulle plassere? Hvilket tall valgte dere? Hvorfor akkurat dette tallet?
  • Hvilke tall mener dere det er lurt å plassere først? Hvorfor det?

I denne diskusjonen kan du prøve å få fram ulike strategier. Hvilke strategier synes elevene egner seg best for å løse oppgaven raskt og effektivt?

La elevene forklare hvordan de vet hvor de skal plassere tallkortene. Legg vekt på strategier som framhever mønster, plassverdier og multipler.

Gode veiledningsspørsmål

Hvor vil du plassere det tallkortet?

Hvordan vet du at du skal plassere det der?

Er du sikker på at kortet skal plasseres der? (Dette spørsmålet må stilles til alle, ikke bare til dem som plasserer kort feil. Ved å stille spørsmålet når de har gjort det riktig, kan det framheve viktige elementer i elevenes strategi og styrke kommunikasjon, forklaringer og resonnering.)

Mulig utvidelse

Kan vi bruke de samme strategiene hvis vi har et 100-kart som går fra 50 til 149? Hvordan blir det hvis vi ikke bruker et 100-kart, men et 6 x 6-kart (altså et 36-kart)? Hvordan vet vi hvor vi skal plassere tallkortene da? Hvilke tallkart er enklere eller vanskeligere enn 100-kartet?

Mulig støtte

For noen elever kan det være en støtte å få et 100-kart der noen av tallkortene er plassert på riktig plass. Enkelte kan arbeide med tallkart opp til 30 eller 50. Andre vil kunne ha nytte av å ha en voksen i nærheten, slik at de kan samtale om framgangsmåter.

Ressursen er utviklet av NRICH

Send inn svar
Læreplankoblet
8