Hva er Ziffler?

Aktivitet

planeter

Det er en planet ute i verdensrommet som heter Zargon.

På denne planeten er det tall som kalles ziffler.
For eksempel er disse tallene ziffler: 56, 105, 28, 63, 49.

Disse tallene er ikke ziffler: 100, 18, 65, 9, 76.

Bare to av disse tallene er ziffler: 16, 14, 57, 24, 70.

Hva er spesielt med ziffler?

 

Starthjelp

Ta en titt på gangetabellen!

 

Løsning

Send oss ditt løsningsforslag!

Hvordan har du tenkt?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

I denne oppgaven skal elevene se etter mønster og bruke kunnskap om gangetabellen og egenskaper ved tall.

Mulig tilnærming

Be elevene se på tallene og utforske egenskapene ved dem.

Gode veiledningsspørsmål

Er det partall eller oddetall eller begge deler i de forskjellige eksemplene?
Er det primtall?
Er det trekanttall?
Er alle tallene i femgangen?

Mulig utvidelse

Elevene kan lage lignende utfordringer for resten av klassen, for eksempel ved å ta utgangspunkt i andre tall i gangetabellen.

Mulig støtte

Lag et eksempel med tall som er litt enklere å forholde seg til enn tallene i sjugangen.
Noen elever kan ha nytte av å bruke konkreter.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

Send inn svar
Læreplankoblet
8