Svømmebasseng

Aktivitet

Har du vært i et svømmebasseng i det siste?
Når vi begynner å lære oss å svømme, går vi gjerne forsiktig ned trappene, eller så bruker vi stigen ned i bassenget.
Nedenfor ser du et bilde av en trapp og en stige som går ned i et basseng.

Svømmebasseng med trapp og stige.
  1. På bildet ser du at trappetrinnene i vannet er fargelagt. Det første trinnet er lysegrønt, det andre er lilla, det tredje er rødt, osv. De samme fargene gjelder også for trinnene i stigen.
  2. Du begynner på trinn 4, og du vil gå bare et lite stykke ned i vannet, til det røde trinnet. Hvis du går ett trinn om gangen, hvor mange skritt må du gå?
  3. Neste gang begynner du på trinn 2, og du skal gå ned til det blå trinnet. Hvor mange skritt må du gå nå?
  4. Når du er ferdig i bassenget, svømmer du bort til trappa og stiller deg på det gule trinnet. Hvor mange skritt må du gå for å komme til trinn 5?

Nå er det på tide å nummerere de fargelagt trinnene. Nummerer trinnene nedover fra vannoverflaten. Kan du lage din egen måte å nummerere trinnene under vann på?

Send gjerne inn bilder av trappa di når du har nummerert den!

Starthjelp

  • Bruk fingeren din til å «hoppe» et trinn om gangen når du går opp eller ned trappa, og tell for hvert hopp.
  • Hvilket tall vil du gi trinnet som ligger akkurat der vannet begynner?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan brukes i introduksjonen til negative tall.

Mulig tilnærming

Den første delen av oppgaven handler om å telle langs en tallinje i forskjellige retninger. I denne representasjonen foregår tellingen vertikalt, i stedet for den mer vanlige horisontale tallinja. I den siste delen av oppgaven skal elevene være kreative og finne på egne måter å nummerere trinnene under vannet på. Det kan føre til noen interessante diskusjoner i klasserommet. Trekk fram flere strategier og forklaringer, og be elevene forklare hvorfor de mener deres metode fungerer godt. Diskuter hvilken metode som fungerer best.

Etter en stund introduserer du begrepet negative tall. Spør om noen kjenner til eller har sett en vertikal tallinje i en eller annen sammenheng. Noen vil kanskje nevne termometer, så det kan være en god idé å ha et tilgjengelig, slik at dere kan diskutere den negative delen av tallinja, og hva disse tallene betyr. Deretter kan du overføre denne negative tallinja til svømmebassenget. Når elevene er på et høyere nivå, kan dere gå tilbake til svømmebassengoppgaven, og diskutere differanser mellom negative og positive tall.

Gode veiledningsspørsmål

  • Kan du forklare hvordan du fant ut dette?
  • Hvordan vil du nummerere trinnene som er under vann?
  • Hvilket nummer har trinnet som ligger akkurat på vannoverflaten?

Mulig utvidelse

La elevene arbeide med andre situasjoner der de må finne differansen mellom negative og positive tall.

Mulig støtte

Elevene kan ha nytte av en liten, vertikal tallinje som går fra negative til positive tall. Det kan være nødvendig å diskutere plasseringen av 0.

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8