Brøkstaver

Aktivitet

Se på stavene med forskjellig farge.

Brøkstaver i rutenett.

Du kan også laste ned bildet som en kopioriginal.

Sortere stavene i rekkefølge etter størrelsen. Kan du gjøre det uten å klippe dem ut?

Deretter kan du fokusere på denne staven:

Brøkstav med lengde 2.

Denne staven representerer to hele, eller tallet 2. Det kan være lettere å forstå hvis du ser for deg at det er to staver som er én hel hver, og at de er satt sammen.

Nå kan du tenke på de andre fargelagte stavene som brøkdeler av denne staven, slik at du tenker på dem som brøkdeler av 2.

Se for eksempel på staven S nedenfor:

Svart og lilla brøkstav.

Ved å tegne linjer kan du lettere måle mot den svarte staven:

Svart og lilla brøkstav med delelinjer.

Hvor stor brøkdel er S av den svarte staven?

Sammenlign hver av de andre fargelagte stavene med den svarte.

Hvor stor brøkdel av 2 er hver stav?

Skriv ned forslagene dine for hver stav. Du kan for eksempel skrive:

"Stav er to tredeler av den svarte staven."

eller

"Stav S representerer \(\frac23\) av 2.

eller

"Stav er \(1\frac13\).

Kan du finne ut hvordan vi kom på disse tre forslagene?

Når du har funnet ut hvilken brøkdel av 2 hver stav representerer, kan du prøve oppgaven "Flere brøkstaver".

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven gir elevene mulighet til å øve på sortering og sammenligning av brøker. Det gjelder også det å finne en brøkdel av én hel for å finne en brøkdel av 2. Når elevene samarbeider om oppgaven, får de også utvidet og presisert vokabularet sitt om brøk.

Mulig tilnærming

Begynn med å vise fram noen staver med forskjellig lengde på en storskjerm. Sett sammen en rad med mindre staver, og vis at til sammen er de like lange som en større stav. Klarer elevene å finne ut hvor stor del av den store staven hver av de mindre stavene er? Hvis den store staven representerer 2, hvilken brøkdel representerer den mindre staven da?

La elevene arbeide sammen i par eller små grupper. De bør ha tilgang til centikuber eller lignende, og lage ensfargete brøkstaver med dem. Hvis dere ikke har slike kuber, kan elevene klippe ut staver fra kopioriginalen.

Gi elevene litt tid til å utforske sorteringen og hvilke brøker hver stav representerer. I plenum kan gruppene komme med forslag og forklare dem. Uenighet mellom gruppene kan føre til gode diskusjoner. Oppfordre alle gruppene til å begrunne forslagene sine.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvorfor stemmer forslaget ditt?
  • Kan du finne en måte å skrive det ned på?
  • Hvorfor har du valgt disse brøkene?

Mulig utvidelse

Be elevene om å se på hver brøkstav og sammenligne dem med andre. Eksempel: er \(1\frac15\) av R, siden \(P=36\) og \(R=30\).

Mulig støtte

Noen elever kan trenge støtte for å forstå at den lengste staven på 48 representerer to hele. Det kan være til hjelp å først finne ut hva som representerer én hel.

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8