Læreplankoblet

Navn i klassen

Aktivitet

Her ser du en liste over navn i klasse 5B på Lillehaugen skole.

tabell

En dag det var 34 elever i klassen, sa læreren Amanda at de skulle lage noen diagrammer ved å bruke navnene. Hun viste fram klasselista på tavla.

Først laget elevene en oversikt over antallet navn som begynte på hver bokstav. Den første delen av oversikten til Beate og Selma så slik ut:

bilde

Kan du fullføre oversikten de har begynt på?

Etterpå laget alle elevene frekvenstabeller som viste denne informasjonen. Første del av oversikten til Aksel og Johannes så slik ut:

n

Etterpå vurderte elevene hvilke av alfabetets bokstaver de trengte, og hvilke de ikke trengte for å lage et blokkdiagram av navnene i klassen. Så tok guttene fram gule kvadrater, og jentene tok fram blå kvadrater. De tegnet et lite bilde av seg selv og skrev første bokstav i navnet sitt ved siden av. Alle kvadratene limte de på et ark, og siste del av klassens oversikt så slik ut:

bilde bokstaver

Kan du finne ut hvem som var borte fra skolen den dagen, ved å se på dette diagrammet?

Elevene laget så et fullstendig blokkdiagram som inkluderte alle i klassen, også de som var borte den dagen.
Her ser du midten av blokkdiagramet:

diagram

Hvilke bokstaver står dette for?
Kan du lage et blokkdiagram for hele klassen?

 

Starthjelp

Det kan være nyttig å skrive ut lista med navnene.
Det kan også være en god idé å skrive ut bokstavene i alfabetet på et ark, som en forberedelse til resten av oppgaven.

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

I denne aktiviteten brukes det enkel og oversiktlige data til å illustrere forskjellige metoder for presentasjon og analyse av data. Spørsmålene utfordrer elevene til å tolke dataene som presenteres, og de må i tillegg jobbe med å presentere data selv. Du kan be elevene se på presentasjonen av data med et kritisk blikk, ved å diskutere hvilke metoder de synes passer best, og hvorfor.

Mulig tilnærming

Fokuset i denne aktiviteten er ikke datainnsamling, men forskjellige måter å presentere data på som elevene kanskje ikke kjenner til fra før.

Be elevene om å arbeide sammen i par. De får bruk for en liste med navnene og de forskjellige representasjonene i den tenkte klassen. La elevene få bestemme hva de trenger for å lage de forskjellige representasjonene. Rutepapir kan være nyttig.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva forteller denne oversikten/tabellen deg?
  • Kan du fortelle meg hvordan du lager denne oversikten/tabellen?
  • Hva kan du tolke ut fra oversikten du har laget?
  • Hvordan vet du hvem som var borte fra skolen den dagen?

Mulig utvidelse

Aktiviteten reisestatistikk kan gi flere muligheter for dataanalyse, og inviterer elevene til å samle egne data.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8