Læreplankoblet

Sjuere

Stikkord: Gjennomsnitt

Problem

Sophie må velge 7 forskjellige positive (ikke null) hele tall, med gjennomsnitt 7.
Hva er det største mulige tallet hun kan velge som ett av sine 7 tall?

 

Løsning

Om vi har 7 tall hvor gjennomsnittet er 7, må:
\(\frac{Totalt}7=7\)
Dette betyr at summen av tallene er \(7\cdot7=49\).
Den laveste verdien de seks første tallene kan ha er 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Summen av disse er 21.
Dette betyr at den største verdien det sjuende tallet kan ha er \(49-21=28\).

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9