Sjuarar

Stikkord: Gjennomsnitt

Problem

Sophie må velje 7 forskjellige positive (ikkje null) heile tal, med gjennomsnitt 7.
Kva er det største moglege talet ho kan velje som eit av dei 7 tala?

Løysing

Dersom vi har 7 tal der gjennomsnittet er 7, må:
\(\frac{\rm{Totalt}}7=7\)
Det betyr at summen av tala er \(7\cdot7=49\).
Den lågaste verdien dei seks første tala kan ha, er 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Summen av dei er 21.
Det betyr at den største verdien det sjuande talet kan ha, er \(49-21=28\).

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8,9