Kryptert tekst

Aktivitet

I alle språk er det slik at noen bokstaver brukes mer enn andre.

Hvilke bokstaver tror du brukes mest i det norske språket?

Tror du denne setningen gir et godt bilde på hvor ofte de forskjellige bokstavene blir brukt?

"Den hurtige rødreven hopper over den late hunden."

I den kodede teksten nedenfor er hver bokstav i den opprinnelige beskjeden byttet ut med en annen bokstav. Finn ut hvilke bokstaver som er mest (og minst) brukt på norsk, for å knekke koden.

Vis kryptert tekst

Py rlyr dvfwwp py mjxfd mpdøvp dty qpeepc aå wlyope. Slyd dødvpymlcy glc rczg zr fqzcypx, xpy sly pwdvpe dty gpyy qcl mjpy, zr ruzcop sgl sly vfyyp qzc å qå slx etw å qøwp dpr gpwvzxxpy. Etw wfydu dpcgpcep wlyoxfdl sgpepdetwvpc, cøeepc zr ptvpyøeepc, xpo py dwfxa vlwoe glyy å octvvp. Mjxfdl wøqepe aå dyfepy ol sly då opeep xåwetope, zr dl:

    «Upr vly tvvp qzcdeå, vuæcp qpeepc, sgzcoly of vly szwop fe xpo då oåcwtr xle, xpy dpwgqøwrpwtr vly of tvvp qzcgpyep yzp mpocp aå wlyope. Vzx xpo xpr, då dvlw upr gtdp opr sgzcoly xly vly wpgp. Yåc of slc gæce t mjpy py fvp, gtw of wfcp aå sgzcoly of yzpy rlyr zcvpe pe wtg aå wlyodmjrol.»

    Zr dzx dlre då ruzce: Op ez xfdpyp ocz lgråcop xze mjpy, zr yåoop dpye aå vgpwopy spcdvladsfdpe sgzc mjxfdl mzoop.

    «Of øydvpc gpw yzpy qzcqctdvytyrpc peepc opy wlyrp cptdpy», dl opy søqwtrp mjxfdl, zr ezv dty gpyy tyy t opy dezcp datdpdlwpy. Opc qlye op cpdepyp peepc py dezc mlyvpee. Opc glc ope døedlvpc xpo rpwé, mlvpglcpc, optwtrp zdepc, qlvetdv xpdepalcepy lg opy qctdepyop xlepy py xfd vly qzcpdetwwp dpr. Zr dylce datdep op ez xfdpyp rpwé, vlvp zr lwe dzx glc rzoe.

    Ol søcep op py vlee xulfp zr dvclap aå oøcpy. T dezc qcjve dvjyoep xfdpyp dpr etw pe supxxpdepo, sgzc op wå då detwwp le op vylae efcop afdep. Ol op etw dwfee gårpe dpr etwmlvp etw xåwetope, åaype awfedpwtr oøcpy dpr, zr tyy vzx eupypcyp qzc å cpyruøcp mzcope, qfwre lg sfdped sfyo. Då xfdpyp xåeep vzxxp dpr ypo zr wøap mzce.

    «Qlcgpw, qpeepc», dl wlyoxfdl.

    «Sgl? Råc of då dylce?» dl opy lyocp.

    «Ul», dglcep sly, zr dvjyoep dpr lg råcop.

 

    Pe dtvvpce wtg t qleetrozx pc mpocp pyy pe fdtvvpce wtg t ctvozx.

Om du vil arbeide på en datamaskin du når løser oppgaven, kan du laste ned koden som en tekstfil. Den inneholder ikke linjeskift og kan brukes sammen med kodeanalyseverktøyet. Du finner begge filene i listen over kopioriginaler.

Starthjelp

  • Kodeanalyseverktøyet lar deg lime inn tekst for å vise fordelingen av bokstaver i teksten (frekvensanalyse). Begynn med å finne ut hvilke bokstaver som brukes mest i det norske språket. Det er lurt å velge lengre tekster, siden kortere tekster kan ha en unormal fordeling av bokstaver.
  • Du kan lime teksten inn i Word eller et annet tekstbehandlingsprogram og bruke søk og erstatt-funksjonen. Endre fra liten til stor bokstav, slik at du ikke endrer allerede endrede bokstaver. Da må du huske å skru på funksjonen som gjør at programmet skiller mellom stor og liten bokstav.
  • Hele teksten er kodet slik at bokstavene er flyttet like mange plasser bortover alfabetet. Eksempel: Hvis A er byttet med D, som er 3 plasser bortover i alfabetet, har B blitt byttet med E.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven tilbyr en praktisk tilnærming til statistikk og kan tas i bruk med en gang. Elevene kan benytte regnearket i oppgaven, slik at de ikke bruker unødvendig mye tid på beregninger.

Mulig tilnærming

  • Hvilke bokstaver tror dere vi bruker mest i det norske språket?
  • Hvordan kan dere finne ut av det?

Gi elevene litt tid til å tenke på spørsmålene før de får dele svarene sine. De kan ta en titt i en bok og få et førsteinntrykk.

Om dere har datamaskiner tilgjengelig, kan du introdusere frekvensanalyseverktøyet, slik at elevene kan utføre analyse på forskjellige norske tekster. Wikipedia-artikler er godt egnet. Del resultatene fra elevenes analyser. Får alle de samme resultatene? Hvorfor? Hvorfor ikke? Her kan det være naturlig å ta en diskusjon om fordelen med å bruke lengre tekster.

Deretter kan du presentere den krypterte teksten i oppgaven. For å kunne bruke den i analyseverktøyet kan ikke teksten inneholde linjeskift. Du finner et tekstdokument uten linjeskift under kopioriginaler.

Gode veiledningsspørsmål

  • Kan du finne vokalene?
  • Er det noen korte ord? Hva kan de være?

Mulig utvidelse

Elevene kan undersøke frekvensen av bokstavpar i det norske språket, og vurdere om det kan være til hjelp i dekrypteringen.

Mulig støtte

Elevene kan gjerne samarbeide om oppgaven. Det er mange gode hint under Starthjelp.

Ressursen er utviklet av NRICH

Send inn svar
Læreplankoblet
9,10