Olympiske rekorder

Aktivitet

Olympiske rekorder

Nedenfor ser du ti grafer som viser hvordan olympiske rekorder har utviklet seg gjennom årene i ti ulike øvelser (Du finner dem også her).
Kan du finne ut hvilken olympisk øvelse hver av grafene representerer?

Vis/skjul

graf 1
graf 2

 

graf 3

 

graf 4
graf 5
graf 6
graf 7
graf 8
graf 9
graf 10

 

Her er noen spørsmål du kan tenke over:

  • Hva må enhetene på de vertikale aksene være?
  • Hvorfor viser noen grafer en synkende trend, mens andre viser en stigende trend?
  • Er det noen uvanlige trekk i noen av grafene? Hva kan være mulige forklaringer på dem?

 

 

Starthjelp

Her ser du oversikten over de ti olympiske øvelsene som grafene i oppgaven handler om (men prøv så godt du kan å finne ut av det selv før du sjekker!):

Vis/skjul

Høydehopp for menn

10 000 m for kvinner

1500 m for kvinner

Lengdehopp for menn

Høydehopp for kvinner

100 m for kvinner

Spydkast for menn

100 m for menn

Tikamp for menn

4 x 100 m stafett for menn

 

 

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

I arbeidet med denne oppgaven må elevene finne mening i informasjonen som er gitt i grafiske bilder. De utfordres til å bruke det de selv vet om friidrettsøvelser, for å kunne tolke og forklare hovedtrekkene i de ulike grafene.

Mulig tilnærming

Del klassen opp i grupper på tre til fire elever, og gi hver gruppe en kopi av oversikten over de ti grafene.
Be elevene studere de ti grafene og prøve å finne ut hvilke ti olympiske øvelser de representerer. Alle grafene viser olympiske rekorder som har endret seg i tiden fra de første moderne olympiader ble arrangert.
Gi gruppene god tid til å studere grafene, diskutere og begynne å finne mening i hver av dem.
Gå rundt og lytt til hvordan elevene resonnerer. Hvis noen grupper står helt fast, kan et par spørsmål være til hjelp for å komme videre:

  • Hva kan dere si om øvelser der rekordene har blitt høyere gjennom tidene?
  • Hva slags øvelser kan ha fått lavere rekorder?

Etter at elevene har fått tilstrekkelig med tid til å studere grafene, skal de sette opp en liste med hvilken øvelse hver av grafene representerer.
Samle inn alle svarene. Se over og kommenter, for eksempel:
«De fleste gruppene har tenkt at graf 1 handlet om …, mens noen få har ment at det var … eller … Har dere et overbevisende argument for hva denne grafen kan vise? Eller hva den ikke kan vise?»
(Her kan det være hensiktsmessig å vise ett og ett bilde fra PowerPoint-fila.)
Gå gjennom hver graf på samme måte. Prøv å få elevene til å beskrive hovedtrenden i grafen, og oppmuntre dem til å komme med overbevisende argumentasjon for hvilken øvelse dette kan, eller ikke kan, beskrive.
Du må vurdere om elevene skal få søke på internett under arbeidet, eller om dere skal vente til den felles gjennomgangen. Da kan de søke på https://www.olympic.org/athletics og finne opplysninger om alle rekordene, og bruke dem til å bekrefte eller avkrefte løsninger.

Mulig utvidelse

Be elevene om å undersøke spesielt uvanlige trekk i grafen, som

  • drastiske forandringer
  • lange sprang mellom nye rekorder
  • manglende data fra første del av forrige århundre
  • rekorder som både går opp og ned

Mulig støtte

Under «Starthjelp» finnes det en liste over de ti øvelsene denne oppgaven handler om. Elevene kan få se den, eller den kan skrives ut fra denne kopioriginalen.
Hvis elevene har fått utdelt utskrifter med alle grafene, kan lista over alle øvelsene klippes ut slik at de kan feste til den grafen som de mener den passer til.

 

 

Ressursen er utviklet av NRICH

9