Læreplankoblet

Hvis verden var en landsby

Aktivitet

Tenk deg at verdens befolkning (på ca. 7 700 000 000 mennesker) er representert i en tenkt liten landsby med 100 innbyggere, slik at hver innbygger representerer omtrent 77 millioner mennesker i den virkelige verden.

Her er et eksempel:

I landsbyen er det 100 mennesker:

  eller         eller    

Hvilken representasjon viser oss de 100 menneskene på best mulig måte? Hvorfor?

Her er et annet eksempel:

I landsbyen er det 61 personer fra Asia, 13 fra Afrika, 12 fra Europa og 8 fra Sør-Amerika, Sentral-Amerika og Karibia. 5 er fra Canada og USA, 1 er fra Oseania. Hvordan kan vi representere dette?

Asia 61
Afrika 13
Europa 12

Sør-Amerika, Mellom-Amerika

og Karibia

8
Canada og USA 5
Oseania 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller

eller

eller

Alle representasjonene viser samme informasjon.

 • Hvilken representasjon viser best at det er 100 mennesker?
 • Hvilken lar deg se at det er mange flere mennesker fra Asia enn noe annet sted?
 • Hvilken gjør det lettest å telle?
 • La du merke til hvordan et flagg ble brukt for å representere informasjonen?

Nå kan du representere mer data fra landsbyen på din egen måte.

Elektrisitet:

76 personer har elektrisitet, 24 har ikke det.

Luft og vann:

82 personer har tilgang til trygt og rent vann, enten hjemme eller i nærheten. 18 har ikke det og må bruke store deler av dagen på å skaffe vann som er trygt å drikke. De fleste som henter vann, er kvinner og barn.

64 har tilgang på kloakksystem, mens 36 ikke har det.

68 puster inn ren luft, mens 32 puster inn luft som er farlig på grunn av forurensning.

 • Kan du representere denne informasjonen på forskjellige måter?
 • Kan du finne på andre data om landsbyen som du kan representere på ulike måter?
 • Kan du finne på andre data om landsbyen som du kan representere på ulike måter? Her kan du bruke fantasien eller søke på nettet og finne informasjon.

Starthjelp

Her er noen eksemper som kan inspirere til nye ideer.

 

Voksne i landsbyen som ikke kan lese:

 

Barn i landsbyen som går/ikke går på skole:

 

Kan du komme på andre måter å vise dette på?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Det å la elever vurdere ekte data er en veldig verdifull prosess.
Datamaterialet i denne aktiviteten tar utgangspunkt i den virkelige verden, og kan derfor oppleves som både engasjerende og meningsfullt. Det handler om alvorlige saker.

I tillegg til å tolke ekte data gir denne aktiviteten elevene mulighet til å vurdere hvordan data blir presentert og tolket. Når det samme datamaterialet blir representert på forskjellige måter, kan det gjøre elevene nysgjerrige på effekten av representasjoner. De blir også mer bevisst på hvordan de selv kan representere data effektivt.

Her er det mange muligheter til å bruke matematikk knyttet til hverdagslivet. Begrepene ‘mer’, ‘mindre’ og ‘forskjell’ blir dekket under diskusjonen av datamaterialet. Avhengig av elevenes representasjoner kan temaer som tilnærmede verdier, brøk og forhold også inkluderes.

Gjennom prosessen vil elevene danne seg forståelse av hvordan antall kan se ut. Ettersom landsbyen har 100 innbyggere, kan dette også knyttes til prosenter i arbeid med eldre elever.

Her er det også rom for tverrfaglige diskusjoner om verden – geografisk, sosialt og økonomisk (si noe om tverrfaglige tema mer eksplisitt?).

Mulig tilnærming

Begynn med å forklare at verdens befolkning (på ca. 7 700 000 000 mennesker) er representert i en tenkt liten landsby med 100 innbyggere, slik at hver innbygger representerer omtrent 77 millioner mennesker i den virkelige verden

Del bildene med elevene og be dem om å tolke informasjonen. Det kan være nyttig å ha tilgang til et verdenskart i løpet av arbeidet. Diskuter fordelene med de ulike representasjonene. Du kan også vurdere å bruke 100 barn for å representere landsbyen. Dette kan være ekstra engasjerende når dere begynner å diskutere ting som rikdom, elektrisitet, TV og lignende. Hva om du er en av de 100 som ikke har elektrisitet eller TV?

La elevene arbeide i grupper, gi dem et datasett fra landsbyen (enten fra oppgaven eller som du velger selv) og be dem om å bestemme hvordan de vil representere det. Noen ting vil være lettere å representere enn andre, så her kan aktiviteten tilpasses elevenes nivå.

Gi dem gjerne et utvalg hjelpemidler som de kan bruke i arbeidet sitt, for eksempel kuber, tellebrikker, post-it lapper, bilder som kan klippes ut, ark og fargestifter, pasta, perler etc.. Forvent gjerne at elevene ombestemmer seg underveis angående hvilke representasjoner de ønsker å bruke. Fortell dem at representasjonen de velger bør gjøre størst mulig inntrykk på den som ser det – du kan til og med insistere på at de skal prøve ut forskjellige representasjoner før de velger en.

Når datamaterialet er presentert visuelt kan klassen lage en utstilling. Be hver gruppe om å lage et lite ‘inforskriv’, slik at andre som ser på presentasjonen kan forstå hva det er de ser på. Besøkende på utstillingen kan bestå av elevene i klassen, men det kan også være fint å invitere elever fra andre klasser, foreldre eller andre lærere.

Om ønskelig kan aktiviteten gjøres til et stort prosjekt med en endelig utstilling, med besøkende, billetter, mat og drikke og mye annet.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hva viser datamaterialet?
 • Hva forteller det oss?
 • Hva tenker du om det?
 • Hvordan er dette forskjellig fra...?
 • Hvis du bodde i landsbyen, hvor ville du vært?
 • Hvor mange flere/færre ... ?
 • Omtrent hvor mange er dette?
 • Hvordan vil du representere denne informasjonen?
 • Finnes det en annen måte å gjøre det på?
 • Er dette den tydeligste måten å vise det på for de til besøkende på utstillingen?

Mulig utvidelse

Elevene kan samle egen informasjon fra egen klasse eller skole og representere funnene. For eksempel:

 • Hvor mange søsken har vi?
 • Leser du før du legger deg?
 • Hvor lang tid bruker du på lekser?
 • Hvor mange bor det hjemme hos deg?

Mulig støtte

Noen elever vil ha behov for å se forskjellige representasjoner før de føler seg trygge på å lage sine egne. Oppfordre elevene til å gjøre endringer underveis – det er lett å endre tilbake! Kanskje trenger de også litt hjelp i starten til å prøve ulike representasjoner og se hvilke som egner seg best.
Oppfordre elevene til å vurdere om deres representasjon er rettferdig eller om den passer til den gitte konteksten.

 

Elevsvar

Elever i klasse 7A ved Byåsen skole har jobbet med oppgaven og laget mange forskjellige representasjoner for å vise andelen av mennesker fra de forskjellige verdensdelene.

Flere brukte geobrett for å representere menneskene i landsbyen.

Lukas og Christoffer: 

Lukas og Christoffers geobrett

Kaja og Helle:

Kaja og Helles geobrett

 

Martine, Kasper og Adrian:

Martine, Kasper og Adrians geobrett

 

Kristoffer og Torarin:

Kristoffer og Torarins geobrett

 

 

Lone tegnet et 10x10-kvadrat og fargela områder som representerer de forskjellige personene i landsbyen (én prikk er én person i landsbyen og 77 millioner i den virkelige verden):

Lones diagram

 

Aila tegnet et søylediagram:

Ailas søyldediagram

 

Emma tegnet én person som representerte hver verdensdel, og skrev antallet ved siden av:

Emmas tegning

 

Selihom fargela 100 kvadrater som representerer de 100 innbyggerne:

Selihoms tegning

 

Vi fikk også inn en en annen løsning hvor 100 kvadrater er fargelagt, hvor det i tillegg er skrevet på tallsymboler:

Anonym løsning

 

Kaja og Helle brukte regneark og laget et sektordiagram for å vise hvor mange av de 100 innbyggerne i landsbyen som har fått koronavaksine (29.04.2021):

Kaja og Helles sektordiagram

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9