Læreplankoblet

Først til hundre

Aktivitet

To terninger.

Dette er et spill for to lag. Det kan være 1–2 spillere på hvert lag. Spillerne begynner med å tegne en tallinje fra 0 til 100.

Regler:

Lag 1 kaster den ene terningen, og velger om det terningen viser, skal være ener eller tier. Samme lag kaster deretter den andre terningen. Hvis laget valgte tiere i første kast, blir dette kastet enere, og omvendt. Lag 1 gjentar dette slik at de har to tosifrete tall. Differansen mellom disse to tallene utgjør lengden på hoppet som lag 1 skal gjøre på tallinja. Differansen som lag 1 kommer fram til, markeres på tallinja ved å tegne inn hoppene fra 0 til dette tallet.

Deretter skal lag 2 gjøre det samme. Lag 2 tegner sine hopp på undersiden av tallinja, gjerne i en annen farge. Bruk samme framgangsmåte, men hopp hele tiden videre fra der du landet omgangen før. Førstemann som hopper over 100, vinner.

Eksempel:

I første kast får lag 1 en firer, og de velger at det skal telle som tiere.

I andre kast får de en femmer, det teller da som enere. Resultatet deres:  45.

Lag 1 kaster så en ny runde og får et nytt resultat, for eksempel 36. Differansen mellom 45 og 36 er 9. Det betyr at lag 1 kan gjøre 9 hopp videre på tallinja. Hvert hopp har en lengde på 1.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Dette spillet gir elevene øving i

  • addisjon og subtraksjon av hele tall
  • å bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser
  • posisjonssystemet

Mulig tilnærming

Oppgaven kan introduseres ved at du tegner tallinja på tavla. Her er det fint å bruke terninger, gjerne store, slik at du kan spille mot elevene. De får da erfare hvordan spillet fungerer. Det kan være lurt å diskutere hva differansebegrepet betyr, før elevene begynner. Deretter spiller de to mot to.

Mulig utvidelse

Dette spillet kan også spilles slik at det er den som passerer 100 sist, som vinner.

Mulig støtte

For elever som strever med addisjon og subtraksjon, kan det være hensiktsmessig å bruke konkretiseringsmateriell. Tellebrikker eller en tellesnor kan være hensiktsmessige representasjoner, men det er viktig at elevene forstår hva tellebrikkene egentlig står for.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8