Læreplankoblet

Baravelle

Aktivitet

Titt på bildet en liten stund før du klikker det bort.

Klikk her for å se bildet

Røde, blå og hvite spiraler.


Kan du

  • Gjenskape bildet?
  • Beskrive bildet?
  • Si noe om det matematiske som du legger merke til?
  • Komme på noen matematiske spørsmål som du vil finne ut av?

Her er en kopioriginal med bildet.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Målet med å studere bildet er å legge til rette for diskusjon om forskjellige måter å se på, og å stille spørsmål som kan oppmuntre til videre undersøkelser.

Mulig tilnærming

Se på bildet i omtrent ett minutt før du gjemmer det eller tar det bort. Del deretter ideer.

Velg ut en eller to ideer eller spørsmål som klassen undersøker videre, for eksempel:

  • Gjenskape bildet.
  • Finne ut hvor stor brøkdel av hele figuren som er hvit, rød eller blå.

Gode veiledningsspørsmål

  • Kan du fortsette mønsteret innover? Utover?
  • Ligner figuren på noe du kjenner fra før?
  • Kan du forklare hvorfor du mener at brøken får denne verdien?

Mulig utvidelse

Kan du finne forholdet mellom lengdene på sidene i trekantene?

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9