Læreplankoblet

Baravelle

Aktivitet

Kikk på biletet ei lita stund før du klikkar det bort.

Klikk her for å sjå biletet

Røde, blå og hvite spiraler.

 

Kan du

  • etterlikne biletet?
  • beskrive biletet?
  • seie noko om det matematiske som du legg merke til?
  • kome på nokre matematiske spørsmål dom du vil finne ut av?

Du finn også biletet som kopioriginal.

 

Lærarrettleiing

Kvifor arbeide med denne oppgåva?

Føremålet med å studere biletet er å leggje til rette for diskusjon om forskjellige måtar å sjå på, og å stille spørsmål som kan oppmuntre til vidare undersøkingar.

Mogleg tilnærming

Sjå på biletet i om lag eitt minutt før du gøymer det eller tek det bort. Del deretter idear.

Vel ut ein eller to idear eller spørsmål som klassen undersøkjer vidare, for eksempel:

  • etterlikne biletet
  • finne ut kor stor brøkdel av heile figuren som er kvit, raud eller blå

Gode rettleiingsspørsmål

  • Kan du gå vidare innover med mønsteret? Gå vidare utover?
  • Liknar figuren på noko du kjenner frå før?
  • Kan du forklare kvifor du meiner at brøken får denne verdien?

Mogleg utviding

Prøv å finne forholdet mellom lengdene på sidene i trekantane.

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9